Raadpleeg de openstaande en opgeloste bugs voor de nieuwste updates van Webex meetings voor meer informatie over de nieuwste updates.

Raadpleeg de openstaande en opgeloste bugs voor de Lockdown-Webex meetings updates voor meer informatie over vergrendelings updates.

Verbeteringen voor Webex (WBS 39.10)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht waarbij schermlezers nu zeggen "druk op de pijl naar links en naar rechts voor meer opties." Voorheen werden de schermlezers ' gebruik de linker-en rechter toetsen voor meer opties weergegeven. '

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht waarbij schermlezers nu zeggen "Selecteer het land of de regio en voer vervolgens het codenummer in zonder ' + ' code." Voorheen werden de schermlezers "Selecteer land-of regiocode". Voer inhoud in zonder de ' + ' code '.

Webex Meetings

Verbetering aangebracht waarbij schermlezers nu "Selecteer het land of de regio" selecteren. Voorheen hebben schermlezers "land-of regiocode selecteren".

Webex Meetings

Er is een verbetering aangebracht waarbij schermlezers nu zeggen "Typ het telefoonnummer, inclusief de netnummer." Eerder hebben schermlezers "een telefoonnummer met netnummer" genoemd.

Webex Meetings

Verbetering gemaakt waarbij schermlezers nu ' audio verbinding ' zeggen. Druk op tab voor meer opties. " Eerder zijn schermlezers ' audio verbinding ' genoemd. Gebruik de toets Tab voor meer opties. "

Verbeteringen voor Webex (WBS 39.9)

Productgebied

Beschrijving

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij het dialoogvenster Audio conferentie niet op de juiste manier werd gelabeld voor schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij het dialoogvenster uitnodigen en herinneren niet op de juiste manier werd gelabeld voor schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij het voortgangsbericht ' presentator wijzigen ' niet werd gelezen door schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij berichten ' ongeldig e-mailadres ' op het dialoogvenster uitnodigen en herinneren niet konden worden gelezen door schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij Verzend Opties in het Chat venster niet konden worden gelezen door schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij elementen in het dialoogvenster enquête opties niet konden worden gelezen door schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij het dialoogvenster status Details van deelnemer niet kon worden gelezen door schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij enquête statussen van gesloten enquêtes niet konden worden gelezen door schermlezers.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers geen tabbladen meer kunnen lezen in het dialoogvenster uitnodigen en herinneren .

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers geen namen van deelvensters kunnen lezen wanneer gebruikers naar een nieuw deelvenster navigeren.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers ' bellen via de computer ' niet zouden aankondigen.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij na het navigeren naar het opname paneel en de knop Opnemen klikken, de opname niet wordt gestart.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers het percentage of het aantal deelnemers aan oplettend of onoplettend niet konden lezen.

Verbeteringen voor Webex (WBS 39.8)

Productgebied

Beschrijving

Webex Training

Gebruikers kunnen via het toetsenbord de pagina Quick Start gebruiken.

Webex Training

Gebruikers kunnen vervolgkeuzelijsten openen via het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster deelsessie toewijzing gebruiken via het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster voor het bijhouden van de aandacht via het toetsenbord gebruiken.

Webex Training

Gebruikers kunnen feedback en Emoticons gebruiken via het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster persoonlijke voorkeuren gebruiken via het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het deelvenster testen gebruiken via het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster met informatie over de trainingssessie gebruiken via het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster Audio ≫ video statistieken gebruiken via het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster enquête status gebruiken via het toetsenbord.

Webex Training

Gebruikers kunnen de positie van de schermlezer voor het enquête paneel instellen en vervolgens het toetsenbord gebruiken om op OK te klikken .

Webex Training

Gebruikers kunnen via het toetsenbord de knop privé verzenden van het vraag en antwoord deelvenster gebruiken.

Webex Training

Gebruikers kunnen het dialoogvenster voor het delen van multimedia gebruiken via het toetsenbord.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om de tabbladen telefoon, SMS enherinneren in het dialoogvenster uitnodigingen @ herinneren te bewerken.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om deelnemers te bellen in het dialoogvenster uitnodigingen @ herinneren .

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om het dialoogvenster andere toepassing tijdens het delen te bewerken .

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om te wijzigen welk type enquêtevraag ze hebben gesteld in het deelvenster enquête.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers in het deelvenster vraag en antwoord het tekstinvoer veld en SHIFT + F10 hebben geselecteerd, het snelmenu op de verkeerde plaats wordt weergegeven.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om hun video te verzenden in het deelvenster deelnemers .

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om de tabbladen in het dialoogvenster Opties voor de trainingssessie te wijzigen .

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers hun bureaublad hebben gedeeld en hun toetsenbord hebben gebruikt om bedieningselementen voor vergaderingen te doorlopen, het is moeilijk te controleren of er een vergaderings besturingselement was geselecteerd.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het invoerveld voor tekst in het deelvenster deel en SHIFT + F10 hebben geselecteerd, het snelmenu op de verkeerde plaats werd weergegeven.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om toegang te krijgen tot het informatie pictogram in het dialoogvenster trainingssessie beëindigen .

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om het dialoogvenster te bewerken tijdens Webex Access Anywhere het delen van een externe computer.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij doordrukken op ENTER een dialoogvenster werd gesloten, zelfs als OK of Annuleren niet is geselecteerd.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij alle woorden niet werden weergegeven in het dialoogvenster Opties voor de trainingssessie .

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij ' dit bericht niet meer weergeven ' overlapt met de knop Opname stoppen .

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het toetsenbord niet konden gebruiken om opties te selecteren in het dialoogvenster telefoonnummers beheren.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen chat met een andere deelnemer konden openen.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij copyrightsymbolen niet correct werden weergegeven.

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Opslaan niet werd vertaald in het dialoogvenster probleem melden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers nog geen opties konden aankondigen in het dialoogvenster Voorkeuren .

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers de Chat knop niet goed zouden aankondigen wanneer gebruikers nieuwe ongelezen berichten hadden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers het veld aan niet correct aankondigen in het deelvenster chatten.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij knoppen in de weergave andere toepassing oproepen vanuit het dialoogvenster audio-en video verbinding geen labels hebben.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers de knoppen in het deelvenster video viewer niet correct aankondigen wanneer de gebruiker het scherm deelt.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers de knop hand opsteken in de lijst met deelnemers niet correct aankondigen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de opties in het dialoogvenster audio-en video verbinding niet correct zijn gemarkeerd als gelezen door schermlezers.

Verbeteringen voor Webex (WBS 39.7)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de NVDA-schermlezer een numerieke waarde aankondigt na het aankondigen van een vergaderings bediening.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers het dialoogvenster enquête niet zouden aankondigen voor het opslaan van enquêtevragen en-antwoorden.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de schermlezers de namen van de bedieningselementen van de vergadering niet goed aankondigen wanneer een gebruiker zijn of haar scherm heeft gedeeld.

Verbeteringen voor Webex (WBS 39.6)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij meldingen niet knipperen wanneer een gebruiker een chatbericht heeft ontvangen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers niet zouden melden:

  • Telefoonnummers voor de knop Bel mij in het dialoogvenster audio-en video verbinding .

  • De knop mijn video systeem bellen .

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers op de juiste manier geen deel meer konden aankondigen.

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers niet de melding zouden aankondigen dat een deelnemer aan een vergadering heeft deelgenomen.

Verbeteringen voor Webex (WBS 39.5)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings Er is een probleem opgelost waarbij schermlezers die gebruik maken van een video niet konden delen of starten.

Verbeteringen voor Webex (WBS 39.3)

Productgebied

Beschrijving

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings gebruikers niet kon communiceren met het dialoogvenster audio-en video verbinding wanneer zij deel nemen aan een vergadering. Gebruikers moest het dialoogvenster eerst sluiten en opnieuw openen.