Hand opsteken is beschikbaar in vergaderingen met meer dan twee deelnemers. De functie is niet beschikbaar in vergaderingen die vanuit een Webex-ruimte zijn gestart.

Wanneer u uw hand opsteekt, is deze zichtbaar op de Webex-toepassingen en op apparaten die deze functie ondersteunen. U kunt ook zien of iemand zijn of haar hand heeft opgestoken via de Webex-app.

De host kan de opgestoken hand van de deelnemers op apparaten momenteel niet regelen.

1

In een vergadering selecteert u de knop Hand opsteken in de gespreksknoppen.

Zowel de host als anderen in de vergadering zien een melding op het scherm dat iemand zijn/haar hand heeft opgestoken. De melding met een volledige naam wordt weer gegeven voor de eerste opgestoken hand.Daarna wordt in het pictogram Opgestoken hand aangegeven hoeveel personen hun hand hebben opgestoken.

Op apparaten met een geïntegreerd touchscreen kunt u op het pictogram Hand opsteken tikken om de lijst met deelnemers te openen en te zien wie hun hand hebben opgestoken. Op andere apparaten opent u de lijst met deelnemers via de Touch 10 of Room Navigator. U ziet de deelnemers die hun hand hebben opgestoken boven aan de lijst staan, in een chronologische volgorde, zodat u gemakkelijk kunt zien wie als eerste hun hand hebben opgestoken.2

Druk nogmaals op de knop Hand opsteken om de opgestoken hand ongedaan te maken. Hiermee verwijdert u ook het pictogram uit de lijst met deelnemers naast uw naam.