In- en uitzoomen in de rasterweergave

De rasterweergave past zich automatisch aan het aantal deelnemers aan uw vergadering aan. Als u het aantal deelnemers dat wordt weergegeven verhogen of verlagen, stelt u het maximumaantal in dat per pagina kan worden weergegeven. Wanneer u volledig uitzoomt, kunnen maximaal 25 deelnemers samen op het scherm worden weergegeven. Wanneer u volledig inzoomt, wordt slechts één deelnemer per pagina weergegeven. Als u in- of uitzoomt, wordt de grootte van de video's in de rasterweergave ook vergroot of verkleind.

Gebruik de schuifbalk om het aantal personen dat verschijnt Het aantal personen in het pictogram Rasterweergave verhogen of verlagen te verhogen of te verlagen.

U kunt de indeling van de rasterweergave instellen in zowel de staande als liggende modus. Op iPhones kunt u een rasterlay-out van 1x2 of 2 x 2 instellen in de staande modus en een rasterlay-out van 2 x 2 of 3 x 2, of 3 x 3 in liggende modus. Op de iPad kunt u een rasterlay-out van 2x3, 2 x 4 of 3 x 7 instellen in de staande modus en een rasterlay-out van 3x2, 3x3 of 5x5 in de liggende modus. Zie Rasterweergave-indelingen voor de mobiele telefoon voor meer informatie over rasterweergave op uw iPhone of i Webex Meetings Pad.

1

Ga naar Instellingen > Audio en video en scrol vervolgens omlaag naar Staande videolay-out en Liggende videolay-out.

2

Selecteer de indeling die u wilt gebruiken voor de staande en liggende modus.

Indelingen van de weergave staande en liggende rasterweergave

U kunt de indeling van de rasterweergave instellen in zowel de staande als liggende modus. Op Android-telefoons kunt u een rasterlay-out van 1x2 of 2 x 2 instellen in de staande modus en een rasterlay-out van 2 x 2 of 3 x 2 in de liggende modus. Op Android-tablets kunt u een rasterlay-out van 2x3, 2 x 4 of 3 x 7 instellen in de staande modus en een rasterlay-out van 3x2, 3x3 of 5x5 in de liggende modus. Zie Rasterweergave-indelingen voor de mobiele app van de Webex Meetings voor meer informatie over rasterweergave op uw Android-apparaat.

1

Ga naar Instellingen > Audio en video enscrol vervolgens omlaag naar Indeling rasterweergave.

2

Selecteer de indeling die u wilt gebruiken voor de staande en liggende modus.

Indelingen van de liggende en staande rasterweergave