Zooma in och ut i rutnätsvy

Rutnätsvyn justeras automatiskt till antalet mötesdeltagare som deltar i ditt möte. Genom att öka eller minska antalet deltagare som visas anger du det maximala antalet som kan visas per sida. När upp till 25 deltagare är fullständigt zoomade kan de visas på skärmen tillsammans. När du är fullständigt inzoomad visas endast en mötesdeltagare per sida. När du zoomar in eller ut ökar eller minskar även storleken på videorna i rutnätsvyn.

Använd Öka eller minska antalet personer i ikonen för rutnätsvy skjutreglaget för att öka eller minska antalet personer som visas.

Du kan ställa in layouten för rutnätsvyn i både stående och liggande läge. På iPhone kan du ställa in en rutnätslayout på 1x2 eller 2x2 i stående läge och 2x2 eller 3 x 3 x 3 rutnät i liggande läge. På iPad kan du ställa in en 2x3,2x4- eller 3x7-vy i stående läge och en 3x2, 3x3 eller 5x5 rutnätslayout i liggande läge. Mer information om rutnätsvy på din iPhone eller iPad finns i Rutnätsvy-layouter för Webex Meetingsmobilappen.

1

Gå till Inställningar > ljud och video och bläddra sedan ner till Stående videolayout och liggande videolayout.

2

Välj den layout som du vill använda för stående och liggande lägen.

Layouter för stående och liggande rutnätsvy

Du kan ställa in layouten för rutnätsvyn i både stående och liggande läge. På Android-telefoner kan du ställa in en rutnätslayout på 1x2 eller 2x2 i stående läge och en rutnätslayout på 2x2 eller 3x2 i liggande läge. På Android-surfplattor kan du ställa in en stående vy på 2x3, 2x4 eller 3x7 och en 3x2, 3x3 eller 5x5 rutnätslayout i liggande läge. Mer information om rutnätsvy på Din Android-enhet finns i Rutnätsvy-layouter Webex Meetingsmobilappen.

1

Gå till Inställningar > Ljud och video och bläddra sedan ner till Layout för rutnätsvy.

2

Välj den layout som du vill använda för stående och liggande lägen.

Stående och liggande layouter för rutnätsvy