De weer gave spie gelen is alleen van toepassing op uw video met zelf weergave. Uw video wordt niet uitgezonden in de gespiegelde weer gave van andere deel nemers aan de vergadering. Als u uzelf wilt zien terwijl de andere deel nemers u zien tijdens een vergadering, schakelt u de weer gave van de mirror uit.

U kunt de weer gave van uw zelf weergave van video starten of stoppen in de spiegel weergave voordat u deelneemt aan een vergadering of tijdens een vergadering. U kunt ook uw voor keuren instellen in uw bureau blad-app van Cisco Webex meetings. De voor keur die u instelt, is van toepassing op alle vergaderingen waaraan u deelneemt.

1

Voor een vergadering selecteert u stoppen met weer geven van mijn zelf weergave video in de spiegel weergave stoppen met het weer geven van mijn zelf weergave video in de spiegel weergave in het voorbeeld venster:

Spiegel beeld stoppen

Het pictogram verandert om mijn zelf weergave video weer te geven in de gespiegelde weer gave Wanneer u uw video niet meer weergeeft in de spiegel weergave.

2

Tijdens een vergadering selecteert u in uw zelf weergave video stoppen met het weer geven van mijn zelf weergave video in de gespiegelde weer gave stoppen met het weer geven van mijn zelf weergave video in de gespiegelde weer gave Als u de weer gave van de mirror wilt stoppen of mijn zelf weergave video wilt weer geven in de spiegel weergave, wordt mijn zelf weergave video weer gegeven in de gespiegelde weer gave om de weer gave van mirror te starten.

3

Stel in de bureau blad-app van Cisco Webex meetings uw voor keuren in voor alle vergaderingen waaraan u deelneemt:

    • Selecteer in Windows het tandwiel pictogram in de rechter bovenhoek van de Cisco Webex meetings-app en ga naar voor keuren > Opties voor deelnemen aan de vergadering. Selecteer altijd de volgende instellingen voor audio en video gebruiken, schakel het selectie vakje spiegel effect inschakelen in of uit en selecteer Toep assen.

    • Op de Mac selecteert u Cisco Webex meetings in het app-menu en gaat u naar voor keuren > Opties voor deelnemen aan de vergadering. Selecteer altijd de volgende instellingen voor audio en video gebruiken en schakel het selectie vakje spiegel effect inschakelen in of uit.