Enheter på nettverket

Systemansvarlig kan konfigurere enheter på nettverket på forskjellige måter. Du kan ha lokale enheter eller skyenheter. Disse enhetene kan virke de samme, og du kan koble til dem ved hjelp av ultralyd.

Koble til enheter

Funksjoner for tilkoblede enheter

Når du kobler til en enhet, kan du bruke den på følgende måter:

  • Del skjermen lokalt, du kan bare dele lyd og optimalisere video når du bruker en skyenhet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Dele innhold trådløst fra Cisco Webex til Cisco Webex Devices .

  • Ring noen som bruker enheten, og du kan bruke Webex-appen til å kontrollere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Webex | Ring noen fra en direktemelding .

  • Svar på et anrop fra noen som bruker enheten, og du kan bruke Webex-appen til å kontrollere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Svare på et anrop i Cisco Webex.


    Noen Webex-enheter du kobler til, er kanskje ikke aktivert for oppringing. Hvis du prøver å ringe mens du er koblet til denne typen enhet, vil du se en feilmelding i Webex som ber deg om å koble fra og bruke en annen enhet eller appen din til å ringe i stedet:

  • Start et møte på et Webex-område ved hjelp av enheten, og du kan bruke Webex-appen til å kontrollere enheten. Hvis du vil ha mer informasjon, se Starte et Instant Cisco Webex-møte fra et Space .