Finne vertsnøkkelen på Webex-området

Velg Møter på Cisco Webex-området, og klikk deretter tittelen på møtet du er vert for.

Du kan se vertsnøkkelen i møteinformasjonsdelen i møtedetaljene.

Hvis du kopierer møtetabellene ved å klikke Kopier -ikonet, kopieres ikke vertsnøkkelen.

Finne vertsnøkkelen i Microsoft Outlook

1

Åpne møtet du planla ved hjelp av Webex Scheduler, i Microsoft Outlook-kalenderen.


 

Møter i Microsoft Outlook-kalenderen som ikke var planlagt med Webex Scheduler, vil ikke ha denne informasjonen.

2

Klikk Vertsinformasjon under Webexbåndet.

3

Klikk OK for å lukke boksen.

Du kan også åpne møteinformasjonen på Webex-området ved å klikke koblingen nederst i møtedetaljene.