1

Gå til Meetings.

2

Klikk på et møte i listen for å se detaljene. Se Vis kommende møter i Cisco Webex hvis du vil ha mer informasjon om møtelisten.


 

Hvis du bruker møter for Cisco Webex-hybridkalendertjeneste fra Microsoft Exchange-kalenderen, vises Microsoft 365-kalenderen eller Google Kalender for G Suite i tillegg til møter som er planlagt, på Webex-nettstedet.

3

Klikk på Bli med i møtedetaljene for å bli med i møtet.

Bli med-knappen vises 5 minutter før planlagt starttidspunkt.


 

Hvis du har problemer med å bli med i et Webex-teammøte, kan det skyldes at antallet personer som kan bli med i et Webex-teammøte, kan variere. Antallet avhenger av kontotypen til personen som opprettet området som er knyttet til møtet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Møtefunksjoner og møtesponsorer i Cisco Webex.

4

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.

5

Klikk på for å koble til med et videosystem.

6

Klikk på Delta på møte.

1

Gå til Meetings.

2

Trykk hvor som helst på møtet for å se flere detaljer om møtet og hvem som er invitert.

Hvis du bruker møter for Cisco Webex-hybridkalendertjeneste fra Microsoft Exchange-kalenderen, vises Microsoft 365-kalenderen eller Google Kalender for G Suite i tillegg til møter som er planlagt, på Webex-nettstedet. Møter fra kalenderen på den lokale enheten vises også.

3

Du kan trykke på Bli med fra møtedetaljene for å bli med i møtet. Knappen vises 5 minutter før starttidspunktet for møtet og viser antall minutter til det planlagte starttidspunktet. Hvis det er et Webex-teammøte, kan du trykke på Melding for å sende en melding til området.


 

Hvis du blir bedt om det, må du først installere Webex Meetings-appen for å bli med i møtet.


 

Hvis du har problemer med å bli med i et Webex-teammøte, kan det skyldes at antallet personer som kan bli med i et Webex-teammøte, kan variere avhengig av kontotypen til personen som opprettet området som er knyttet til det møtet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Møtefunksjoner og møtesponsorer i Cisco Webex.

4

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.

5

Trykk på for å koble til med et videosystem.

6

Trykk på Bli med.

1

Gå til Meetings.

2

Klikk på Bli med ved siden av møtet du vil bli med i.


 

Hvis du ikke ser Bli med-knappen, kan du likevel bli med i møtet fra møtedetaljene. Klikk på et møte i listen for å se detaljene, klikk på Møtebeskrivelse og kopier møtekoblingen. Se Vis kommende møter i Cisco Webex hvis du vil ha mer informasjon om møtelisten.

Hvis du bruker møter for Cisco Webex-hybridkalendertjeneste fra Microsoft Exchange-kalenderen, vises Microsoft 365-kalenderen eller Google Kalender for G Suite i tillegg til møter som er planlagt, på Webex-nettstedet.

Hvis du har problemer med å bli med i et Webex-teammøte, kan det skyldes at antallet personer som kan bli med i et Webex-teammøte, kan variere avhengig av kontotypen til personen som opprettet området som er knyttet til det møtet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Møtefunksjoner og møtesponsorer i Cisco Webex.

3

Hvis du blir bedt om det, klikker du på Åpne Cisco Webex Meetings.


 

Du kan også bli med fra nettleseren ved å klikke på Bli med fra nettleseren.

4

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.


 

Hvis du blir med fra nettleseren, må du kanskje gi nettleseren tillatelse til å bruke kameraet og mikrofonen.

5

Klikk på Bli med eller Bli med i møte.