Innstillinger som har et låst symbol ved siden av, kan ikke åpnes, før Cisco Webex-administratoren låser dem opp fra Cisco Webex Control Huben.

Hvis du velger en låst innstilling, vises en dialog boks. Hvis du vil låse opp disse innstillingene, må du kontakte din Cisco Webexs Administrator.


Ikke alle innstillinger er tilgjengelige på alle produkter. Noen av elementene i denne listen er kanskje ikke til stede på enheten din.

Hvis du vil åpne menyen innstillinger på rom-eller bord seriens enhet, trykker du system navnet øverst på skjermen, og deretter trykker du på innstillinger . Hvis du er på en stasjonær mini, sveiper du fra høyre side av skjermen, og deretter trykker du på enhets innstillinger .

 • Om denne enheten : Se informasjon om konfigurasjonen og rom versjonen av operativ systemet for enheten.

 • Problemer og diagnostikk :

 • Språk og område

  • Språk : Velg et språk for bruker grensesnittet.

  • Tidssone: Velg den lokale tids sonen.

 • Filer

 • Skjerm og video

  • Fest til tavle : Sett opp enheten til å ramme opp tavle-PCen automatisk når noen snakker ved siden av seg. Se Fest til tavle for mer.

  • Kamera visning : Du kan finne instruksjoner om hvordan du justerer kamera vinkelen manuelt for å sikre at du får en god visning av møte rommet når du har et rom sett eller et 4X-kamera.

  • Presentasjon : Test deling av skjermen fra data maskinen. Du kan dele skjermen til den bærbare data maskinen din ved å bruke en ekstra HDMI-eller VGA-kabel.

  • Skjerm justering : Juster overskanning-eller visnings innstillingene på den eksterne skjermen, slik at du får det beste bildet når du viser video og grafikk. Med testen skjerm justering kan du umiddelbart se resultatene av justeringene du foretar på den eksterne skjermen, og sørger for at bildet beskjæres riktig.

  • Standard kamera posisjon : Angi standard kamera posisjon for fremtidige samtaler.

 • Oppsett av berørings panel

  • Nettverks tilkobling : Vis eller endre nettverks tilkoblings detaljene for berørings kontrolleren.

  • Touch/dispair touch panel : Sett eller ta en del av berørings skjermen 10 fra rom systemet. Etterpå kan du pare berørings kontrolleren til en ny enhet ved å oppgi tilkoblings detaljer og legitimasjon. Hvis du vil pare igjen med den gjeldende enheten, er en fabrikk tilbakestilling nødvendig. Les mer om å koble til en berøring 10 over nettverket .

 • Nettverk og tjeneste

  • Enhets aktivering :

   • Velg Cisco Webex og følg instruksjonene på skjermen for å aktivere enheten med Cisco Webex.

   • Velg andre tjenester Hvis du vil aktivere enheten ved hjelp av en annen Anrops tjeneste.

  • Nettverks tilkobling : Konfigurer enhetens Nettverks innstillinger eller velg en nettverks tilkobling ved hjelp av Ethernet eller Wi-Fi. For mer kan du se bruke Wi-Fi på DX70, DX80, rom sett og Codec Plus .

 • Start på nytt : Start møte rommet enhet på nytt.

 • Fabrikk innstillinger : Hvis du tilbakestiller rom enheten til fabrikk innstillingene, mister du den gjeldende registreringen. Du kan ikke angre en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Etter en fabrikk tilbakestilling må du ha en ny aktiverings kode for å kunne bruke rom systemet.