Konfigurera alternativ för tjänsteförfrågningar på din webbplats

WebEx-webbplatsadministratörer kan konfigurera vilka alternativ användare kan begära via sin webbplats.

Tillåt användare att begära ytterligare tjänster

  

Denna procedur gäller endast för företagswebbplatser.

Om du inte har aktiverat alla WebEx-tjänster på en webbplats med företagsversionen kan du tillåta att användare begär ytterligare tjänster och privilegier från webbplatsen. Med detta alternativ aktiverat:

 • Kan en användare se och välja fliken för en tjänst som de inte ännu har värdprivilegier för.

 • Visar WebEx en registreringssida.

 • Visas begäran i en kö så att du kan godkänna eller neka den.

  1I den vänstra navigeringsraden under Konfiguration > Allmänna webbplatsinställningar > Alternativ.
  2Bläddra ner till Inställningar för tjänstebegäran och markera kryssrutan Tillåt användare att begära ytterligare tjänster.
  3Om du vill att alla begäran ska godkännas automatiskt ska du välja Godkänn automatiskt alla tjänstebegäran.
  4För att placera begäran i en kö för godkännande, välj Webbplatsadministratör kommer manuellt godkänna tjänstebegäran....
  5Välj Uppdatera för att spara dina ändringar.

  Alternativ för Tjänsteförfrågan

  Alternativ

  Beskrivning

  Godkänn förfrågningar från dessa e-postdomäner

  Använd detta alternativ för att automatiskt godkänna förfrågningar från en domän. Ange URL:en här och i detta format:

  webex.com

  Du kan använde en asterisk för att visa att valfria tecken kan ersättas med en del av domännamnet:

  *.webex.net

  För att ange flera domäner ska du separera varje domän med kommatecken (men inga mellanslag).

  webex.com,*.webex.net,webex.org

  Avvisa förfrågningar som inte kommer från dessa e-postdomäner

  Använd detta alternativ för att automatiskt avvisa förfrågningar som inte kommer från en viss domän. Fyll i domänen från vilken du godkänner förfrågningar i det här formatet:

  webex.com

  Du kan använde en asterisk för att visa att valfria tecken kan ersättas med en del av domännamnet:

  *.webex.net

  För att ange flera domäner ska du separera varje domän med kommatecken (men inga mellanslag).

  webex.com,*.webex.net,webex.org

  Alla webbplatsadministratörer

  Välj detta alternativ för att skicka alla automatiskt avvisade förfrågningar till alla webbplatsadministratörer för övervägande.

  Valda webbplatsadministratörer

  Välj detta alternativ för att låta alla förfrågningar som automatiskt avvisas skickas till en specifik webbplatsadministratör för övervägande. Ange sedan webbplatsadministratörens e-postadress i rutan.

  Var den här artikeln användbar?