Konfigurisanje opcija zahteva za uslugu na vašoj lokaciji

Administratori WebEx lokacije mogu da konfigurišu opcije koje korisnici mogu da zatraže preko svoje lokacije.

Dozvoli korisnicima da zatraže dodatne usluge

  

Ova procedura se primenjuje samo na Enterprise Edition lokacije.

Ako niste omogućili sve WebEx usluge na vašoj Enterprise Edition lokaciji, možete da dozvolite korisnicima da zatraže dodatne usluge i privilegije od lokacije. Kada je ova opcija omogućena:

 • Korisnik može da vidi i izabere karticu za uslugu za koju još uvek nema privilegije domaćina.

 • WebEx prikazuje stranicu za prijavljivanje.

 • Zahtev se pojavljuje u redu tako da možete da odobrite ili odbijete zahtev.

  1Na levoj traci za navigaciju, u okviru > "Uobičajene postavke lokacije" > opcije.
  2Pomerite se nadole do postavki zahtevaza uslugu i proverite izbor u polju za potvrdu Dozvoli korisnicima da zatraže dodatne usluge.
  3Ako želite da svi zahtevi budu automatski odobreni, izaberite opciju Automatski odobri sve zahteve za uslugu.
  4Da biste zahtevi stavljeni u red za odobrenje, izaberite administrator lokacije će ručno odobriti zahteve za uslugu....
  5Kliknite na dugme "Ažuriraj" da biste sačuvali promene.

  Opcije zahteva za uslugu

  Opcija

  Opis

  Odobravanje zahteva ovih domena e-pošte

  Koristite ovu opciju da biste automatski prihvatili zahteve sa domena. Ovde unesite URL adresu u ovom formatu:

  webex.com

  Zvezdicu možete koristiti da biste naznačili da se bilo koji znakovi mogu zameniti za deo imena domena:

  *.webex.net

  Da biste naveli više domena, svaki domen razdvojite zarezima (ali bez razmaka).

  webex.com,*.webex.net,webex.org

  Odbijanje zahteva koji nisu iz ovih domena e-pošte

  Koristite ovu opciju da biste automatski odbacili zahteve koji ne potiču iz određenog domena. Unesite domen iz kog prihvatate zahteve u ovom formatu:

  webex.com

  Zvezdicu možete koristiti da biste naznačili da se bilo koji znakovi mogu zameniti za deo imena domena:

  *.webex.net

  Da biste naveli više domena, svaki domen razdvojite zarezima (ali bez razmaka).

  webex.com,*.webex.net,webex.org

  Svi administratori lokacije

  Izaberite ovu opciju da bi svi zahtevi koji se automatski odbijaju bili poslati svim administratorima lokacije na razmatranje.

  Izabrani administratori veb-lokacije

  Izaberite ovu opciju da bi svi zahtevi koji se automatski odbijaju bili poslati određenom administratoru lokacije na razmatranje. Zatim u polje unesite e-adresu administratora te lokacije.

  Da li je ovaj članak bio koristan?