Nakonfigurujte možnosti servisných požiadaviek na vašej lokalite

Správcovia webu WebEx môžu nakonfigurovať, aké možnosti môžu používatelia požadovať prostredníctvom svojich stránok.

Povoliť používateľom požadovať ďalšie služby

  

Tento postup platí len pre lokality Enterprise Edition.

Ak ste na svojej lokalite Enterprise Edition nepovolili všetky služby WebEx, môžete používateľom povoliť, aby si z lokality vyžiadali ďalšie služby a privilégiá. Ak je táto možnosť povolená:

 • Používateľ môže zobraziť a vybrať kartu služby, pre ktorú ešte nemá privilégiá hostiteľa.

 • WebEx zobrazí prihlasovaciu stránku.

 • Žiadosť sa zobrazí vo fronte, takže ju môžete schváliť alebo zamietnuť.

  1 Na ľavom navigačnom paneli pod Konfigurácia > Spoločné nastavenia lokality > možnosti.
  2 Prejdite nadol na Nastavenia požiadavky na službua skontrolujte Umožnite používateľom požiadať o ďalšie služby zaškrtávacie políčko.
  3 Ak chcete, aby boli všetky žiadosti schválené automaticky, vyberte Automaticky schvaľovať všetky servisné požiadavky.
  4 Ak chcete, aby boli žiadosti zaradené do poradia na schválenie, vyberte Správca stránky bude manuálne schvaľovať servisné požiadavky....
  5 Vyberte Aktualizovať aby sa zmeny uložili.

  Možnosti žiadosti o službu

  Možnosť

  Popis

  Schvaľujte žiadosti z týchto e-mailových domén

  Túto možnosť použite na automatické prijímanie žiadostí z domény. Tu zadajte adresu URL v tomto formáte:

  webex.com

  Pomocou hviezdičky môžete označiť, že časť názvu domény možno nahradiť ľubovoľnými znakmi:

  *.webex.net

  Ak chcete zadať viacero domén, oddeľte jednotlivé domény čiarkami (ale bez medzier).

  webex.com,*.webex.net,webex.org

  Odmietnuť žiadosti, ktoré nepochádzajú z týchto e-mailových domén

  Túto možnosť použite na automatické odmietnutie žiadostí, ktoré nepochádzajú z určitej domény. Zadajte doménu, z ktorej prijímate žiadosti, v tomto formáte:

  webex.com

  Pomocou hviezdičky môžete označiť, že časť názvu domény možno nahradiť ľubovoľnými znakmi:

  *.webex.net

  Ak chcete zadať viacero domén, oddeľte jednotlivé domény čiarkami (ale bez medzier).

  webex.com,*.webex.net,webex.org

  Všetci správcovia stránok

  Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa všetky žiadosti, ktoré sú automaticky zamietnuté, posielali na posúdenie všetkým správcom lokality.

  Vybraní správcovia stránok

  Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby sa všetky žiadosti, ktoré sú automaticky zamietnuté, posielali na posúdenie konkrétnemu správcovi lokality. Potom do poľa zadajte e-mailovú adresu správcu lokality.

  Bol tento článok užitočný?