Last ned Bang & Olufsen mobilapp

Fra mobilappen Bang &; Olufesn kan du konfigurere B&O Cisco 980 og låse opp alle samtalekontroll- og lydfunksjonene fra Bang & Olufsen og Cisco. Appen inneholder også koblinger til produktstøtte og dokumentasjon for VR-brillene.
1

Åpne din foretrukne appbutikk på mobilenheten din og last ned Bang &; Olufsen.

2

Slå på hodetelefonene og par dem med mobilenheten.

3

Åpne Bang & Olufsen-appen , og følg instruksjonene i appen.

Når du åpner appen for første gang, må du kanskje opprette en ny brukerkonto.

Legge til hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen

Bang & Olufsen-appen gir deg enkle, trinnvise oppsettsinstruksjoner og hjelper deg med å tilpasse hodesettets funksjonalitet og opplevelse.

Før du begynner

Sørg for at du har den nyeste versjonen av Bang & Olufsen-appen.
1

Åpne og logg inn på mobilappen Bang &; Olufsen.

Du må opprette en ny brukerkonto første gang du åpner appen.

2

Trykk på strømknappen på hodetelefonene for å slå dem på.

3

Trykk + øverst til høyre på skjermen.

4

Finn og velg Bang &; Olufsen Cisco 980.

5

Dobbelttrykk på en av øreklokkene når du blir bedt om det av appen.

LED-lampen på høyre øreklokke lyser blått når du kobler til.

6

Følg installasjonsprosedyren som vises i den interaktive veiledningen for å fullføre prosessen.

Endre Bluetooth kilder

Du kan velge og velge bort tilkoblede Bluetooth® enheter via Bang & Olufsen-mobilappen.
1

Velg hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen.

2

På produktsiden velger du Bluetooth-indikatoren for å se de Bluetooth enhetene.

3

Slå på veksleknappen for enheten du vil koble til.

Du kan sammenkoble en enhet med hodetelefonene ved å velge Flere innstillinger > Par ny enhet.

Tilpasse navnet på hodetelefonene

Du kan tilpasse B&ampamp;O Cisco 980 for å gjøre det enklere å identifisere den i Bluetooth® enhetslister.

1

Velg hodetelefoner i mobilappen Bang &; Olufsen.

2

Åpne Innstillinger øverst til høyre på skjermen.

3

Velg Produktinnstillinger og trykk på navnet på headsettet.

4

Skriv inn navnet på det nye headsettet, og trykk på Lagre.

Tilpass equalizerinnstillingene

For å forbedre lytteopplevelsen kan du velge mellom et utvalg forhåndsinnstilte lydinnstillinger fra Lydmoduser-funksjonen i Bang & Olufsen-appen. Du kan også opprette og lagre personlige lydinnstillinger.
1

Velg hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen.

2

Gjør ett av følgende:

  • Velg en av standard lydmoduser.
  • Trykk the Beoplay icon Og balanser diskant- og bassnivåene manuelt.

Tilpass talemeldingene

Som standard spiller hodetelefonene av lydvarsler for å varsle deg om hendelser som innkommende anrop, batterilading og Bluetooth® tilkoblingsstatus.

Du kan tilpasse hvilke lydvarsler du vil høre i headsettet.

1

Velg hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen.

2

Åpne Innstillinger øverst til høyre på skjermen.

3

Velg Produktinnstillinger > Hørbare varsler > Varslingstyper.

4

Velg varslingsinnstillingen du vil bruke. Endringene dine lagres automatisk.

Endre språk for varselet for headsettet

Du kan endre språket for lydvarslingen via mobilappen Bang &; Olufsen. Tilgjengelige språk inkluderer kinesisk (forenklet), kinesisk (tradisjonell), engelsk (USA), engelsk (Storbritannia), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk, russisk, spansk og ukrainsk.

Headsettet tilbakestilles etter at du har valgt et nytt språk. Ikke flytt headsettet utenfor rekkevidde, endre lydkildene eller koble til ente USB-C- eller 3,5 mm-kabel før tilbakestillingen er fullført.

1

Velg hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen.

2

Åpne Innstillinger øverst til høyre på skjermen.

3

Velg Produktinnstillinger > Hørbare varsler> Varslingsspråk .

4

Velg språket du vil høre på hodetelefonene.

5

Trykk på Neste .

6

Trykk på Installer nå.

Tilpasse kontrollene for hodetelefoner

Du kan velge bevegelseskontrollene du vil bruke aktivt på hodetelefonene, blant disse fire typene:

  • Assistent
  • Anropskontroller
  • Mediekontroller
  • Glidebryterkontroller

1

Velg hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen.

2

Velg Innstillinger > Produktinnstillinger > Bevegelseskontroller.

3

Aktiver bevegelseskontrollene du vil bruke.

Veksle automatisk ventemodus

Som standard slår Bang &; Olufsen Cisco 980 seg automatisk av etter 15 minutters inaktivitet. Du kan deaktivere denne funksjonen fra Bang &; Olufsen-appen.
1

Velg hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen.

2

Rull nedover produktskjermen og slå bryteren Automatisk ventemodus på eller av.

Tilpass lydtilbakemeldingsnivåene

Bang &; Olufsen Cisco 980 inneholder tre kraftige lydtilbakemeldingsfunksjoner. Støyreduksjon lar deg tune ut omgivelsene dine og fokusere på arbeid, samtaler, musikk eller bare nyte stillheten. Gjennomsiktighetsmodus lar deg høre verden rundt deg uten å ta av deg headsettet. Når du har en aktiv samtale, endres gjennomsiktighetsmodus til Egen stemme. Egen stemme filtrerer bakgrunnsstøyen for å gi deg en klar gjengivelse av hvordan du høres ut i en samtale.

Du kan alltid justere støyreduksjonen og gjennomsiktighetsnivåene med venstre glidebryter. Du kan imidlertid også justere tilbakemeldingsnivåene for headsettet nøyaktig gjennom Bang & Olufsen-appen.

1

Velg hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen.

2

Sveip til venstre eller høyre på glidebryteren Omgivelser .

Skyv helt til venstre for å maksimere ANC. Skyv helt til høyre for å maksimere gjennomsiktighet eller egen stemme.

Se gjenværende batterinivå

Bang & Olufsen-appen viser gjenværende batteristyrke for hodesettet øverst på produktskjermen.
1

Velg hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen.

2

Trykk på batteriikonet for å se gjenværende batterinivå som enten i prosent eller total gjenværende samtaletid.

Start headsettet på nytt

For feilsøking må du kanskje starte headsettet på nytt.
1

Velg hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen.

2

Trykk på Innstillinger øverst til høyre på skjermen.

3

Velg Produktinnstillinger > Feilsøking > Start på nytt.

4

Trykk på Start på nytt.


 

Det kan ta opptil to minutter før hodetelefonene startes på nytt og kobles til Bluetooth® enhetene på nytt.

Tilbakestille headsettet til fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille Bang &; Olufsen Cisco 980 til fabrikkinnstillingene via Bang & Olufsen-appen. En tilbakestilling til fabrikkinnstillinger sletter alle lagrede Bluetooth® tilkoblinger og tilbakestiller alle hodesettinnstillingene til standardverdiene.

 

En tilbakestilling til fabrikkinnstillinger sletter også tilkoblingen til USB-HD-adapteren. Se Koble USB-HD adapteren til hodetelefonene for å finne ut hvordan du parer hodetelefonene med adapteren.

1

Velg hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen.

2

Velg Produktinnstillinger > Feilsøking >Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

3

Trykk på Tilbakestill til fabrikkinnstillinger.

LED-lampen over av/på-knappen blinker rødt når tilbakestillingen er fullført.

4

Gå tilbake til startskjermen for appen og trykk på menyikonet øverst til høyre.

5

Velg Innstillinger > Produkter.

6

Velg headsettet og trykk på Fjern produkt.

7

Fjern hodetelefonene fra listen over Bluetooth enheter.

8

Lukk appen helt og åpne den på nytt før du parer headsettet på nytt.

Oppdatere hodetelefonene i Bang &; Olufsen-mobilappen

Fastvareoppdateringer forbedrer lydopplevelsen eller legger til ny funksjonalitet til headsettet. Vi anbefaler at du alltid installerer den nyeste programvareversjonen på headsettet når det er mulig. Bang &; Olufsen-mobilappen varsler deg når det er ny programvare tilgjengelig.

Hvis du vil ha informasjon om den nyeste fastvareversjonen, kan du se Bang &; Olufsen Cisco 980 produktmerknader.

1

Velg hodetelefoner i Bang &; Olufsen-appen.

2

Trykk på Innstillinger øverst til høyre på skjermen.

3

Velg Produktinnstillinger > Programvare > Oppdateringsprogramvare.


 

Det tar vanligvis 5 til 10 minutter før headsettet oppdateres. Skjermen viser estimert gjenværende tid på oppdateringen.