Last ned Bang & Olufsen mobile appen

Fra Bang & Olufesn mobile appen kan du konfigurere B & O Cisco 980 og låse opp hele samtale styringen og lyd funksjonene fra Bang & Olufsen og Cisco. Appen inneholder også koblinger til produkt støtte og dokumentasjon for hode telefonene.
1

Åpne din foretrukne app-butikk og Last ned Bang &-Olufsen på mobilen heten.

2

Slå på hode telefonene og koble dem til mobilen heten din.

3

Åpne Bang & Olufsen -appen og følg instruksjonene i appen.

Når du åpner appen første gang, kan det være at du må opprette en ny bruker konto.

Legg til hode telefonene i Bang & Olufsen-appen

Bang & Olufsen-appen inneholder enkle trinn vise konfigurasjons instruksjoner og hjelper deg med å tilpasse hode telefon funksjonalitet og-opplevelse.

Før du begynner

Sørg for at du har den nyeste versjonen av Bang & Olufsen-appen.
1

Åpne og Logg inn på Bang & Olufsen mobile-appen.

Du må opprette en ny bruker konto første gang du åpner appen.

2

Trykk på strøm knappen på hode telefonene for å slå den på.

3

Trykk på + øverst i høyre hjørne på skjermen.

4

Finn og velg Bang & Olufsen Cisco 980.

5

Dobbelt trykk enten på en gangs kopp når du blir bedt om appen.

LED-lampen på Høyres kopp viser hel dekkende blått når du er tilkoblet.

6

Følg konfigurasjons prosedyren som vises i den interaktive veiledningen for å fullføre prosessen.

Endre Bluetooth kilder

Du kan velge og fjerne merkingen av de tilkoblede Bluetooth®-enhetene via Bang & Olufsen mobile-appen.
1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen-appen.

2

På produkt-siden velger du indikatoren Bluetooth for å se Bluetooth enhetene.

3

Slå av/på-knappen på enheten du vil koble til.

Du kan koble til en enhet med hode telefonene ved å velge flere innstillinger > Koble til ny enhet.

Tilpasse hode telefon navnet

Du kan tilpasse din B & O Cisco 980 for å gjøre det enklere å identifisere dem i Bluetooth® enhets lister.

1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen mobile-appen.

2

Åpne innstillingene øverst i høyre hjørne på skjermen.

3

Velg produkt innstillinger og trykk på hode telefon navnet.

4

Skriv inn det nye hode navnet og trykk på lagre.

Tilpasse innstillingene for equalizeren

Hvis du vil forbedre lytte opplevelsen, kan du velge mellom et utvalg av forhåndsjusterede lyd innstillinger fra funksjonen lyd modus i Bang & Olufsen-appen. Du kan også opprette og lagre personlige lyd innstillinger.
1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen-appen.

2

Gjør ett av følgende:

  • Velg en av standard lyd modusene.
  • Trykk Beoplay-ikonet Og automatisk balanserer diskant-og bass nivåene dine.

Tilpasse tale retnings linjene

Som standard spiller hode telefonene lyd varsler for å varsle deg om hendelser som inn kommende anrop, batteri kapasitet og Bluetooth® tilkoblings status.

Du kan tilpasse hvilke lydvarsler du vil høre i headsettet.

1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen-appen.

2

Åpne innstillinger øverst i høyre hjørne på skjermen.

3

Velg produkt innstillinger > hørbare varsler > typer varsler.

4

Velg varslings innstillingen du vil bruke. Endringene dine lagres automatisk.

Endre varslings språk for hode telefoner

Du kan endre språk for lyd varselet via Bang & Olufsen mobile-appen. Tilgjengelige språk inkluderer kinesisk (forenklet), kinesisk (tradisjonell), engelsk (USA), engelsk (Storbritannia), fransk, tysk, italiensk, japansk, koreansk, portugisisk, russisk, spansk og ukrainsk.

Headsettet tilbakestilles etter at du har valgt et nytt språk. Ikke flytt headsettet utenfor rekkevidde, endre lydkildene eller koble til ente USB-C- eller 3,5 mm-kabel før tilbakestillingen er fullført.

1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen-appen.

2

Åpne innstillinger øverst i høyre hjørne på skjermen.

3

Velg produkt innstillinger > hørbare varsler > varslings språk.

4

Velg språket du vil høre for hode telefonene.

5

Trykk neste.

6

Trykk på Installer nå.

Tilpasse hode telefon kontrollene

Du kan velge bevegelses kontrollene du vil aktivere på hode telefonene, fra disse fire typene:

  • Assistent
  • Samtale kontroller
  • Medie kontroller
  • Glidebrytere kontroller

1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen-appen.

2

Velg innstillinger > kontroll for produkt innstillinger > bevegelse.

3

Aktiver bevegelses kontrollene du vil bruke.

Aktiver/Deaktiver automatisk vente modus

Som standard slås Bang & Olufsen Cisco 980 automatisk av etter 15 minutter uten aktivitet. Du kan deaktivere denne funksjonen fra Bang & Olufsen-appen.
1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen-appen.

2

Rull ned i produkt skjermen og slå av eller på automatisk vente modus .

Tilpasse dine lyd tilbake meldings nivåer

Bang & Olufsen Cisco 980, inneholder tre kraftige funksjoner for lyd tilbake melding. Støy reduksjon gjør at du kan justere omgivelsene og fokusere på arbeidet, samtalene, musikken eller ganske enkelt nyte stillheten. Med transparent modus kan du høre verden rundt deg uten å ta av hode telefonene. Når du har en aktiv samtale, endres gjennomsiktighet-modus til egen stemme. Eget tale filtrerer bakgrunns støyene for å gi deg en klar fremstilling av hvordan du kan spille inn på en samtale.

Du kan alltid justere støy-og gjennomsiktige nivåer med venstre glidebryter. Du kan imidlertid også justere tilbake melding om hode telefoner nøyaktig via Bang & Olufsen-appen.

1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen-appen.

2

Sveip mot venstre eller høyre på skyve kontrollen for omgivelser .

Skyv helt til venstre for å maksimere ANC. Skyv helt til høyre for å maksimere gjennomsiktigheten eller en egen stemme.

Vis gjenværende batteri nivå

Bang & Olufsen-appen viser hode telefonens gjenværende batteri styrke øverst på produkt skjerm bildet.
1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen-appen.

2

Trykk på batteri ikonet for å vise gjenværende batteri nivå som enten i prosent eller i total tid i samtalen.

Start hode telefonene på nytt

For feil søking må du kanskje starte hode telefonene på nytt.
1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen-appen.

2

Trykk på innstillinger øverst i høyre hjørne på skjermen.

3

Velg produkt innstillinger > Feilsøke > omstart.

4

Trykk på Start på nytt.


 

Det kan ta opptil to minutter før hode telefonene kan startes på nytt og kobles til Bluetooth®-enhetene dine.

Tilbakestille headsettet til fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille & Bang-Olufsen Cisco 980 til standard fabrikk innstilling via Bang & Olufsen-appen. En fabrikk tilbakestilling fjerner alle lagrede Bluetooth® tilkoblinger og tilbakestiller alle hode telefon innstillingene til standard verdiene.

 

En fabrikk tilbakestilling sletter også tilkoblingen til USB HD-adapteren. Se pare USB-HD-adapteren til hode telefonene for å finne ut hvordan du kan sammenkoble hode telefonene til kortet.

1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen-appen.

2

Velg produkt innstillinger > feil søking > fabrikk tilbakestilling.

3

Trykk på fabrikk tilbakestilling.

LED-lampen over strøm knappen blinker rødt når tilbakestillingen er fullført.

4

Gå tilbake til Starts IDen for appen og trykk på meny -ikonet øverst til høyre.

5

Velg innstillinger > produkter.

6

Velg hode telefonene og trykk på Fjern produkt.

7

Fjern hode telefonene fra Bluetooth enhets listen.

8

Lukk og åpne appen helt på nytt før du sammenkobler hode telefonene på nytt.

Oppdater hode telefonene i Bang & Olufsen mobile-appen

Fastvareoppdateringer forbedrer lydopplevelsen eller legger til ny funksjonalitet til headsettet. Vi anbefaler at du alltid installerer den nyeste programvareversjonen på headsettet når det er mulig. Bang & Olufsen mobile-appen varsler deg når det er en ny program vare tilgjengelig.

Hvis du vil ha informasjon om den nyeste FAS tvare versjonen, kan du se Bang & Olufsen Cisco 980 versjons merknader.

1

Velg hode telefonene dine i Bang & Olufsen-appen.

2

Trykk på innstillinger øverst i høyre hjørne på skjermen.

3

Velg produkt innstillinger > program vare > oppdaterings program vare.


 

Det tar vanligvis 5 til 10 minutter å oppdatere hode telefonene. Skjermen viser den estimerte gjenværende tiden for oppdateringen.