Webex-appen søker etter anroper-ID-en for et innkommende anrop fra forskjellige kontaktkilder i følgende rekkefølge:

  • Firmakatalogen din i Webex Common Identity (CI).
  • Organisasjonskontakter lagt til av administrator, og personlige kontakter i Kontakter-fanen.
  • Lokale OS-kontakter: Outlook, Mac-kontakter, Android-kontakter og iPhone-kontakter.
Du ser anroper-ID-en i varsel om innkommende anrop, anropsloggen og taleposten, hvis du har konfigurert talepost.

Hvis det ikke finnes noen samsvar med det innkommende telefonnummer, bruker Webex-appen visningsnavn i INVITE-hodet for SIP-protokoll (øktinitieringsprotokolll) hvis tilgjengelig. Ellers bruker den brukernavndelen av SIP Uniform Resource Identifier (URI) fra SIP FROM-hodet.

Når en samtale viderekobles eller omdirigeres, viser Webex-appen informasjon om anroperen, og hvor den ble viderekoblet eller omdirigert fra. Dette inkluderer viderekoblede eller omdirigerte anrop fra huntgrupper, kundesenterkøer og lederassistenter.

Hvis du er konfigurert med Webex Calling, eller anropstjenestene dine driftes av en tjenesteleverandør, og du avslår et anrop på én enhet, kan anropet fortsette å ringe på de andre enhetene dine. Anropet vil til slutt bli sendt til telefonsvareren din, hvis du har konfigurert telefonsvareren.

Når du får et varsel om innkommende anrop, velger du det alternativet som passer best for deg på tidspunktet:

  • Svar – du er klar til å svare på anropet. Når du svarer på et anrop fra en annen person som bruker Webex-appen, starter samtalen med videoen på.
  • Avslå – du ikke vil ta anropet.
  • Melding – send en melding i stedet for å ta anropet.
  • Avhold møte og svar – du er i et planlagt Webex-møte, et møte i personlig rom eller et møte knyttet til et område, men ønsker å ta anropet. Videoen og lyden settes på pause i møtet til du er ferdig med samtalen. Navnet ditt forblir i Deltakere listen, og du fortsetter å se alt innhold som deles i møtet.

Hvis du er koblet til et Cisco-headset, kan du også svare på eller avslå anropet fra headsettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Foreta og svare på anrop med Cisco Headset 730 eller Bruke Cisco Headset 500 Series.

Hvis du har Unified CM og svarer på anropet på bordtelefonen med videostøtte, kan du se personens skjermdeling på telefonen din. Hvis telefonen din ikke støtter video, kan du se den delte skjermen i skrivebordsappen.

1

Trykk på Godta når du er klar til å svare på anropet, eller Avslå hvis du ikke er klar.

2

Hvis enheten er låst, sveiper du til høyre fra den låste skjermen for å svare på anropet.


 

Hvis du er i Kina, trykker du på varselet om innkommende anrop og låser opp skjermen. Deretter kan du se hvem som ringer deg. Trykk på Godta for å svare på anropet.

3

Når du svarer på et anrop, brukes ørestykket til lyd. Hvis du vil bytte til høyttaleren, trykker du på og foretar deretter valget.


 
Hvis du vil svare på alle anrop ved hjelp av høyttaleren, trykker du på profilbildet ditt, velger Innstillinger > Lyd og aktiverer deretter Svar på anrop med høyttaler på.

Når du svarer på et Webex App-anrop, har du muligheten til å svare på anropet med video eller kun med lyd. Hvis skjermen er låst, må du låse opp skjermen før du svarer på anropet.

Trykk på for å svare på anropet med video.

  • Hvis du vil svare på anropet kun med lyd, trykker du på
  • Hvis du vil avslå anropet, trykker du på

 

Når du svarer på et anrop, brukes ørestykket til lyd. Hvis du vil bytte til høyttaleren, trykker du på og foretar deretter valget.

Hvis du vil svare på alle anrop ved hjelp av høyttaleren, trykker du på profilbilde , velger du Innstillinger > Lyd , og slå deretter på Svare på anrop med høyttaler på .

Klikk på når du er klar til å svare på anropet, eller for å avslå anropet.