Slack-administratorer

Som Slack-administrator kan du installere Webex Meetings-appen for hele organisasjonen. Dette gjør at du kan administrere hvilke arbeidsområder som har Webex Meetings-appen aktivert fra ett sted.

Før du starter

Administratoren for Webex-nettstedet må aktivere Slack-integrasjonen slik at medlemmer av arbeidsområdet kan bruke Webex Meetings-appen i Slack.

1

Klikk på Behandle apper > Installer en appApper-siden i instrumentbordet for administrasjon av Slack Enterprise Grid.

2

Skriv inn Webex Meetings i søkefeltet, klikk på Cisco Webex Meetings, og klikk deretter på Fortsett.

3

Klikk på Tillat for å gi Cisco Webex Meetings tillatelse til å få tilgang til Slack-organisasjonen din.

1

Klikk på de tre prikkene i raden Cisco Webex MeetingApper-siden i instrumentbordet for administrasjon av Slack Enterprise Grid, og klikk deretter på Legg til i flere arbeidsområder.

2

Merk av i boksene ved siden av arbeidsområdene du vil legge til Webex Meetings-appen i. Du kan også merke av i boksen ved siden av Arbeidsområder for å velge alle arbeidsområder.

3

(Valgfritt) Hvis du vil legge til Webex Meetings-appen i nye arbeidsområder automatisk, merker du av for Standard for fremtidige arbeidsområder.

4

Klikk på Neste.

5

Klikk på Jeg er klar til å legge til denne appen, og klikk på Legg til app.

Eiere og administratorer av Slack-arbeidsområde

Administratoren for Webex-nettstedet må aktivere Slack-integrasjonen, og eieren eller administratoren av Slack-arbeidsområdet må installere Cisco Webex Meetings-appen for Slack slik at medlemmer av arbeidsområdet kan bruke Webex Meetings-appen i Slack.

Hvis du ikke har den nyeste versjonen av appen, må eieren eller administratoren for Slack-arbeidsområdet bruke de samme installasjonsinstruksjonene for å oppgradere appen, slik at du kan bruke de nyeste funksjonene. For å få den beste opplevelsen må du sørge for at den primære eieren av arbeidsområdet installerer Webex-appen.


Du kan bruke kommandoen /webexhelp version for å kontrollere appversjonen.

Klikk på Installer, og følg instruksjonene.

Teameiere og administratorer kan tilpasse teamets Slack-anropsinnstillinger slik at teammedlemmer alltid bruker sitt personlige Webex-rom når de starter hurtigmøter.

1

Gå til siden for teaminnstillinger

2

Klikk på Utvid ved siden av Samtaler.

3

Kontroller at det er merket av for Aktiver anrop i Slack.

Merk av for Aktiver anrop i Slack
4

Klikk på Cisco Webex Meetings.

5

Klikk på Lagre.

Bare eiere og administratorer for Slack-arbeidsområder kan angi og tilbakestille Webex-nettstedet for arbeidsområdet.

Hvis Slack-e-postadressen din er forskjellig fra Webex-e-postadressen din, må du manuelt angi ditt personlige rom med kommandoen /webexconfig set_Personal_Room [ID til personlig rom].

Eksempel: /webexconfig set_Personal_Room acassidy.

1

Webex-nettstedet som teamet skal bruke til møter, kan allerede være angitt. Hvis du vil kontrollere om nettstedet er angitt, skriver du inn /webexconfig i en Slack-kanal.

2

Hvis Webex-nettstedet ikke er angitt, eller hvis du vil angi et annet Webex-nettsted, skriver du inn /webexconfig site [URL-adressen til Webex-nettstedet] for å angi URL-adressen til Cisco Webex-nettstedet for teamet.

Det var det. Teammedlemmene kan nå skrive inn /webex i meldingene sine for å dele en Bli med i møte-knapp for Webex-møtet i personlig rom med andre brukere i kanalen. Hvis Webex-administratoren har koblet brukernes Webex-kontoer til Slack-kontoene sine, kan teammedlemmer planlegge Webex-møter.

Delta på møte-knapp

Som hovedeier for et arbeidsområde kan du forhindre at offentlige kanaler bruker personlige rom til hurtigmøter. Når du bruker Ring eller kommandoen /webex i en offentlig kanal, planlegges et møte ved hjelp av Webex-nettstedet som er angitt for den kanalen. Hurtigmøter som startes i private kanaler eller direktemeldinger, fortsetter å bruke personlige rom for verter som har dem.

Gå til en hvilken som helst kanal eller samtale, skriv inn /webexconfig enable_personal_room_privacy, og trykk på Enter.

Hvis du vil tillate at offentlige kanaler bruker personlige rom til hurtigmøter igjen, går du til en hvilken som helst kanal eller samtale, skriver inn /webexconfig disable_personal_room_privacy og trykker på Enter.

Administratorer for Webex-nettstedet

Webex-nettstedsadministratorer må koble brukernes Webex-kontoer til Slack-kontoene sine før brukere med en Slack-konto kan planlegge og vise sine kommende Webex-møter i Slack. Brukere vil også kunne bli med på Webex-møter fra Slack uten å måtte oppgi brukernavn og passord for Webex.


E-postadressene for Webex- og Slack-kontoene må samsvare.

1

Gjør én av følgende:

  • Hvis du administrerer Webex-nettstedet i Cisco Webex Control Hub, går du til Tjenester fra kundevisningen i https:/ / admin.webex.com. Velg Nettsteder under Møte, velg nettstedet ditt, og velg deretter Konfigurer nettsted. Velg Alternativer for nettsted under Fellesinnstillinger.
  • Hvis du administrerer Webex-nettstedet i Cisco Webex Site Administration, logger du deg på Webex Site Administration og går deretter til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Alternativer.
2

Merk av for Aktiver Slack-integrasjon under Tredjepartsintegrasjon.

3

Velg Oppdater.

Brukere


Denne funksjonen krever versjon 1.0.1.0 eller senere av Cisco Webex Meetings-appen. Du kan bruke kommandoen /webexhelp version for å kontrollere appversjonen. Hvis appversjonen din ikke er oppdatert nok, kontakter du administratoren for Slack-arbeidsområdet for å avinstallere og installere Cisco Webex Meetings-appen for Slack på nytt.

Vi støtter følgende språk: Engelsk (Storbritannia), engelsk (USA), fransk, tysk, japansk, portugisisk (Brasil), spansk (Latin-Amerika) og spansk (Spania).

Du kan endre språkinnstillingen til ett av flere språk i Slack-appen. Hvis ditt foretrukne språk er forskjellig fra standardspråket for arbeidsområdet, vises meldinger som bare er synlige for deg, på det valgte språket, men meldinger for hele arbeidsområdet vises på arbeidsområdets standardspråk.

Hvis et annet medlems foretrukne språk er forskjellig fra standardspråket for arbeidsområdet eller fra ditt foretrukne språk, vises meldinger som bare er synlige for dette medlemmet, på medlemmets foretrukne språk.

Kommandoer for oppsett av Cisco Webex-møteapplikasjonen

Bruk disse kommandoene for å konfigurere Cisco Webex Meetings-appen til å bruke URL-adressen til teamets Webex-nettsted for organisasjonen:

Kommando

Beskrivelse

/webexconfig

Viser gjeldende URL-adresse for teamets Webex-nettsted, i tillegg til URL-adressen til det foretrukne Webex-nettstedet og ID-en for ditt personlige rom, hvis du har angitt dem.

/webexconfig site [URL-adresse til teamets Webex-nettsted]

Eksempel: /webexconfig site teamsite.webex.com

Angir URL-adressen til Webex-nettstedet for teamet. Når du deler en møtekobling, brukes URL-adressen til teamets Webex-nettsted hvis du ikke har angitt et foretrukket nettsted.

/webexconfig site reset

Fjerner URL-adressen til Webex-nettstedet for teamet.

/webexconfig enable_personal_room_privacy

Angir at offentlige kanaler i organisasjonen skal bruke Webex-nettstedet til hurtigmøter i stedet for personlige rom. Private kanaler og direktemeldinger bruker fortsatt personlige rom til hurtigmøter.


 

Bare primæreiere av arbeidsområder kan bruke denne kommandoen.

/webexconfig disable_personal_room_privacy

Tilbakestiller offentlige kanaler til å bruke personlige rom til hurtigmøter.


 

Bare primæreiere av arbeidsområder kan bruke denne kommandoen.