Hvis du vil legge til en rom- eller skrivebordsenhet i et arbeidsområde, kan du se Legge til delte enheter på et sted for mer informasjon.

For å legge til en rom- eller skrivebordsenhet til en bruker kan du se Tilordne et personlig Webex-rom eller skrivebordsenhet til en bruker, men husk at personlige rom- og skrivebordsenheter bare kan brukes til Webex Teams-samtaler og -møter. De kan ikke brukes til å foreta (eller motta) anrop til personer utenfor organisasjonen ved hjelp av et telefonnummer eller bruke internsamtaler fra enheten.

Før du starter

Du må legge til brukere i organisasjonen din i Cisco Webex Control Hub før du kan legge til en enhet i dem. Se Legg til brukere manuelt i Cisco Webex Control Hub.
  • Hvis du legger til en analog telefonadapter (ATA) med mer enn én port, behandles hver port som en separat enhet i Cisco Webex Control Hub.

  • Hvis du vil legge til en Cisco-bordtelefon, krever organisasjonen et Cisco Webex-abonnement som inkluderer samtaler.

  • Hvis du legger til en ATA, må du konfigurere alle nettverksinnstillingene før du aktiverer enheten.

    Når du har aktivert enheten, får du ikke tilgang til eller kan ikke endre disse nettverksinnstillingene. Her er noen eksempler på tilgjengelige nettverksinnstillinger: VLAN, IP-adresse og nettverksmaske.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går til du til Enheter, og velger detter Ny enhet.

2

Velg Eksisterende bruker og velg deretter Neste.

3

Begynn å skrive inn brukernavnet i rullegardinlisten, velg brukeren du vil legge til en enhet til, og velg deretter Neste.

4

Velg enheten du vil legge til, skriv inn MAC-adressen om nødvendig, og velg Neste.

5

Bruk den 16-sifrede koden til å aktivere enheten.