Další informace najdete v tématu Přidání sdílených zařízení na místo.

Pokud chcete uživateli přidat pokoj nebo stolní zařízení, přečtěte si tématu Přiřazení osobní místnosti Webex nebo stolního zařízení uživateli, mějte ale na paměti, že osobní pokojová a stolní zařízení lze použít pouze pro hovory a schůzky Webex Teams. Nelze je použít k volání (nebo přijímání) hovorů lidem mimo vaši organizaci pomocí telefonního čísla nebo k používání volání ze zařízení na základě rozšíření.

Než začnete

Než k nim budete moci přidat zařízení, musíte do své organizace přidat uživatele v centru Cisco Webex Control Hub. Viz Ruční přidávání uživatelů v centru Cisco Webex Control Hub.
  • Pokud přidáváte analogový telefonní adaptér (ATA) s více než jedním portem, bude každý port v centru Cisco Webex Control Hub považován za samostatné zařízení .

  • Pokud chcete přidat stolní telefon Cisco, vaše organizace vyžaduje předplatné Cisco Webex, které zahrnuje volání.

  • Pokud přidáváte ATA, musíte před aktivací zařízení nakonfigurovat všechna nastavení sítě.

    Po aktivaci zařízení nebudete mít k těmto nastavením sítě přístup ani je měnit. Zde je několik příkladů dostupných nastavení sítě: Síť VLAN, IP adresa a maska podsítě.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comčásti Přejděte na Zařízení a pak vyberte Nové zařízení.

2

Vyberte Existující uživatel a pak vyberte Další.

3

Začněte psát uživatelské jméno do rozevíracího seznamu, vyberte správného uživatele, ke kterém chcete zařízení přidat, a pak vyberte Další.

4

Vyberte zařízení, které chcete přidat, v případě potřeby zadejte MAC adresu a zvolte Další.

5

K aktivaci zařízení použijte 16místný kód.