Hvordan forbedrer jeg lydkvaliteten når jeg bruker nettverksbasert opptak (NBR)?

Hvordan forbedrer jeg lydkvaliteten når jeg bruker nettverksbasert opptak (NBR)?

Hvordan kan jeg ta opp renere lyd ved hjelp av alternativet Nettverksbasert opptak?

Hvordan kan jeg få bedre lydkvalitet i opptakene mine?

Hva er de beste fremgangsmåtene for nettverksbasert opptak?

MP4-opptak Standard i Webex Meetings 40.10

I den kommende oktoberoppdateringen (40.10) lagres helt nye opptak i Webex Meetings i MP4-format, enten i skyen eller lokalt etter hva som er valgt på nettsteds- eller vertsnivå, med en videosentrisk opplevelse. Ved å standardisere opptaksformatet har du et bredere utvalg av avspillingsverktøy, bedre sikkerhet og en mer uanstrengt samarbeidsopplevelse selv etter møtene dine. Eksisterende ARF- og WRF-opptak kan fortsatt lastes ned eller spilles av på Webex-nettstedet. Hvis du vil ha mer informasjon om videosentrisk opptak, gå til Video-Centric Network-Based MP4 Recordings in Webex Meetings and Webex Events.

Merk:
Viktig merknad: Lyden i ARF-filer kan ikke redigeres eller etterbehandles, så det er viktig å forbedre lyden i lydkonferansen og ta opp lyd av høy kvalitet under møtet. All støy som oppstår i lydkonferansen, blir også tatt opp.


Løsning:

Nettverksbasert opptak (NBR) lagres som en ARF-fil på Webex-nettstedet. Se anbefalingene nedenfor for å forbedre lydkvaliteten i opptakene dine.

Før du starter opptaket:

 • Hvis det er mulig, kan du prøve å utføre et testopptak med datamaskinen og maskinvaren du vil bruke i det faktiske møtet.
 • Hvis lydkvaliteten er dårlig, bør du vurdere å oppgradere datamaskinens lydkort, mikrofon eller høyttalere. Kontroller også at lyddriverne er oppdatert.
 • Du oppnår best resultat ved å bruke Webex-lyd når du tar opp møtene. Når du bruker Webex-lyd, kan verten og andre brukere veksle mellom å bruke telefonen eller datamaskinen for lydtilkoblingen. Begge er akseptable for å ta opp møter.
 • Bruk en fasttelefon med telefonhodesett av høy kvalitet.
 • Unngå å bruke:
  • Interne mikrofoner, for eksempel mikrofoner på bærbare datamaskiner
  • Trådløse mikrofoner
  • Høyttalertelefoner
  • Mobiltelefon
 • Bruk lydtesten for høyttaler/mikrofon for å justere mikrofonnivået før du tar opp. For best resultat bør du bare foreta mindre justeringer under opptaket. Sett mikrofonvolumet til det høyeste mulige nivået som ikke forårsaker forvrengning.
 • Hvis du vil redusere bakgrunnsstøyen, demper du deltakerne når du presenterer, og deretter slår du av demping av linjene når du vil la dem stille spørsmål. Hvis bare én deltaker har støy på den ikke-dempede linjen sin, vil dette høres av alle deltakerne og bli med i opptaket.

  Hvis du vil dempe deltakere, klikker du på Deltakere-menyen og velger Demp alle.

Under opptaket:

 • Snakk omtrent 15 cm fra mikrofonen.
 • Ta opp på et rolig sted hvis du vil unngå uønsket bakgrunnsstøy. Unngå å flytte på ting som skaper støy, for eksempel papirer og bøker.
 • Snakk tydelig.

Var denne artikkelen nyttig?