Hur förbättrar jag ljudkvaliteten när jag använder nätverksbaserad inspelning (NBR)?

Hur förbättrar jag ljudkvaliteten när jag använder nätverksbaserad inspelning (NBR)?

Hur kan jag spela in renare ljud med alternativet nätverksbaserad inspelning?

Hur får jag bättre ljudkvalitet under mina inspelningar?

Vilka är de bästa sätten att göra nätverksbaserade inspelningar?

Standard för MP4-inspelningar i Webex Meetings 40.10 I uppdateringen av MP4 i oktober
(40.10) kommer alla nya inspelningar i Webex Meetings att lagras i MP4-format, antingen i molnet eller lokalt som valda på webbplats- eller värdnivå, med en
videocentrerad upplevelse. Genom att standardisera inspelningsformatet får du ett bredare val av uppspelningsverktyg, bättre säkerhet och en smidigare samarbetsupplevelse även efter dina möten. Befintliga ARF- och WRF-inspelningar kan fortfarande hämtas eller spelas upp på Webex-webbplatsen. För mer information om videocentrerad inspelning, gå till Videocentrerade nätverksbaserade MP4-inspelningar i Webex Meetings och Webex Events.

Observera:
Viktigtmeddelande: Ljudet i . ARF-filer kan inte redigeras eller efter bearbetas, så det är viktigt att förbättra ljudet i ditt ljudkonferens och spela in kvalitetsljud under mötet. Eventuella ljud som uppstår i ditt ljudkonferens kommer också att spelas in.


Lösning:

Nätverksbaserade inspelningar (NBR) sparas som en . ARF-fil på din Webex-webbplats. Se rekommendationerna nedan för att förbättra ljudkvaliteten på dina inspelningar.

Innan du startarinspelningen:

 • Om möjligt, försök att göra en testinspelning med den dator och maskinvara som du vill använda i själva mötet.
 • Om ljudkvaliteten är dålig kan du uppgradera din dators ljudkort, mikrofon eller högtalare. Kontrollera även att ljuddrivrutinerna är uppdaterade.
 • För bästa resultat, använd Webex-ljud när du spelar in dina möten. När du använder Webex-ljud kan värden och andra användare växla mellan att använda telefon eller dator för ljudanslutningen. Båda är godtagbara för mötesinspelning.
 • Använd en fast telefon med ett högkvalitativt telefonheadset.
 • Undvik att använda:
  • Interna mikrofoner, till exempel för bärbara datorer
  • Trådlösa mikrofoner
  • Högtalartelefoner
  • Mobiltelefoner
 • Använd ljudtestet för högtalare/mikrofon för att justera mikrofonnivån innan du spelar in. Du bör endast göra mindre justeringar under inspelningen för bästa resultat. Ställ in mikrofonvolymen på den högsta möjliga nivån som inte orsakar störningar.
 • Du kan minska bakgrundsljudet genom att stänga av ljudet för deltagarna när du presenterar och sedan slå på ljudet för dem när du vill tillåta dem att ställa frågor. Om bara en deltagare har ljud på sin ljudlinje hörs det av alla deltagare och fångas upp i din inspelning.

  Klicka på menyn Mötesdeltagare och välj Stäng av ljud för alla om du vill stänga av ljudet förmötesdeltagare.

Underinspelningen:

 • Tala ungefär 15 cm från mikrofonen.
 • För att undvika bakgrundsljud ska du spela in på en tyst plats. Undvik att flytta objekt som skapar oljud, t.ex. papper eller böcker.
 • Tala tydligt.

Var den här artikeln användbar?