Ditt personlige rom er alltid tilgjengelig, og du vet alltid hvor du finner det. Del koblingen din med noen for å starte et øyeblikkelig møte med vedkommende. Et personlig rom har følgende fordeler:

  • Ditt personlige rom er alltid på samme sted. URL-adressen, videoadressen og innringingsnumrene endres aldri.

  • Deltakere som bruker videosystemer eller Webex-romenheter eller bordenheter, kan også bli med hvis Meetings-kontoen deres tillater dem å bli med i møter fra videoenheter.

  • Et virtuelt venterom eller lobby der folk venter hvis de prøver å bli med på møtet i det personlige rom på forhånd, eller du har låst det personlige rommet ditt.

Bruk ditt personlige rom i Meetings

I Meetings kan du invitere personer til møter i ditt personlige rom:

Bruk ditt personlige rom i Webex-appen

Hvis ditt personlige Webex-rom er knyttet til Webex-appen, kan du bruke følgende snarveier i personlig rom:

Hvis Webex-nettsted ditt administreres i Control Hub eller er koblet til Control Hub, vil ditt personlige rom allerede være knyttet til Webex-appen. Hvis den ikke er det, kan du tilknytte den manuelt i Webex-appen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurer ditt personlige rom .