Administrere Context-tjenesteklyngerHybridkontekst-tjenestenes Ressurser-side viser en liste over alle klyngene eller programmene som er registrert for Context-tjenesten i organisasjonen din.

Få tilgang til Context-tjenestens ressurser

 1. Logg på Cisco Webex Control Hub.

 2. Klikk på Tjenester for å se tjenestene som er aktivert for kontoen din.

 3. Klikk på Hybridkontekst-kortet og deretter Vis alle for å åpne Hybridkontekst-ressursene.

  Ressurser-fanen på siden for Hybridkontekst-tjenesten viser en liste over registrerte klynger og tjenestestatusen for hver klynge.

Legg til klynger

Klikk på Legg til ressurs i Ressurser-fanen på siden for Hybridkontekst-tjenesten for å finne ut hvordan du registrerer Context-tjenesteklynger. Du kan også se Registrere applikasjon med Context-tjenesten hvis du vil ha mer informasjon.

Vis detaljer om klyngen

Klikk på klyngenavnet i listen over Context-klynger på siden for Hybridkontekst-ressurser for å se detaljene om klyngen. Detaljer om klyngen inkluderer:

 • Oppgraderingsplan – Angir når gruppen skal oppgraderes. Context-tjenestegrupper oppgraderes automatisk hver gang en bruker kobler til tjenesten.

 • Noder – Viser en liste over noder i gruppen når du klikker på Åpne nodeliste. Context-tjenestenodene inkluderer administrasjons- og kontekstkoblinger. Gå til Context-tjenestekoblinger hvis du vil ha mer informasjon.

Vis nodeinformasjon

I Ressurser-fanen på siden for Hybridkontekst-tjenesten velger du en klynge og trykker på Åpne nodeliste for å se nodeinformasjonen til klyngen. Nodeinformasjonen inkluderer:

 • Koblinger – Viser vertsnavnet til nodene og nodekoblingstypen. Context-tjenestenodene inkluderer administrasjons- og kontekstkoblinger.

 • Status – Viser statusen for nodene i den valgte klyngen.

 • Versjon – Viser versjonen til nodene i den valgte klyngen. Versjon viser også serienummeret til verten som kjører noden i den valgte klyngen.

Fjerne noder fra en Hybridkontekst-klynge

Fjern en node fra en Hybridkontekst-klynge når noden ikke lenger finnes, eller hvis noden først ble vist ved en feil.

  En fjernet node vises på nytt i Cisco Webex Control Hub hvis den fortsetter å kobles til klyngen.

Før du starter

Du kan bare fjerne frakoblede noder fra en Hybridkontekst-klynge hvis:

 • Hybridkontekst-klyngen du fjerner noden fra, har minst to noder.

 • Noden du fjerner, er frakoblet.

Slik fjerner du en node:

 1. Velg en klynge i Ressurser-fanen på siden for Hybridkontekst-tjenesten. Informasjonen om klyngen åpnes.

 2. Klikk på Åpne nodeliste i informasjonen om klyngen. Listen over noder åpnes.

 3. Klikk på Handlinger på noden du vil fjerne, og velg deretter Fjern node. Du blir bedt om å bekrefte at du vil fjerne noden.

 4. Klikk på Fjern.

  Hvis du vil avslutte uten å fjerne noden, velger du Avbryt.

Var denne artikkelen nyttig?