Hantera kluster för kontexttjänsten

På resurssidan för Hybrid Context-tjänster visas en lista över alla kluster eller program som är registrerade för kontexttjänst i din organisation.

Komma åt kontexttjänstresurser

 1. Logga in på Cisco Webex Control Hub.

 2. Klicka på Tjänster för att visa alla tjänster som är aktiverade för ditt konto.

 3. På kortet Hybrid Context klickar du på Visa alla för att öppna Hybrid Context-resurser.

  Under fliken Resurser på sidan Hybrid Context-tjänst visas en lista över registrerade kluster samt tjänststatus för varje kluster.

Lägg till kluster

Klicka på Lägg till resurs på fliken Resurser på sidan Hybrid Context-tjänst för att få mer information om att registrera kluster för kontexttjänsten. Du hittar mer information i Registrera ert program med kontexttjänsten.

Visa information om kluster

Klicka på klusternamnet i listan Context-kluster på resurssidan för Hybrid Context för att visa information om kluster. Information om kluster inkluderar:

 • Uppgraderingsschema – Anger när det är inställt att klustret ska uppgraderas. Kluster för kontexttjänsten uppgraderas automatiskt varje gång användare ansluter till tjänsten.

 • Noder – Visar en lista över noder i det här klustret när du klickar på Öppna nodlistan. Kontexttjänstsnoderna inkluderar Hantering- och Kontext-anslutningar. Mer information finns i Kontexttjänstens anslutningar.

Visa information om nod

På fliken Resurser på sidan Hybrid Context-tjänst väljer du ett kluster och klickar på Öppna nodlistan för att visa information om klustret. Information om noder inkluderar:

 • Anslutningar – Visar värdnamnet för noder och typen av nodanslutning. Kontexttjänstsnoderna inkluderar Hantering- och Kontext-anslutningar.

 • Status – Visar status för noderna i det valda klustret.

 • Version – Visar version av noder i det valda klustret. Version visar även serienumret för den värd som kör noden i det valda klustret.

Ta bort noder från ett Hybrid Context-kluster

Ta bort en nod från ett Hybrid Context-kluster när noden inte längre finns eller om noden från början visades som en del av ett fel.

  En borttagen nod visas igen i Cisco Webex Control Hub om den fortsätter att vara ansluten till klustret.

Innan du börjar

Du kan endast ta bort offline-noder från ett Hybrid Context-kluster om:

 • Det Hybrid Context-kluster som du tar bort noden från har minst två noder.

 • Den nod som du tar bort är offline.

Så här tar du bort en nod:

 1. Under fliken Resurser på sidan Hybrid Context-tjänst väljer du ett kluster. Informationen om klustret öppnas.

 2. Klicka på Öppna nodlistan i klustrets information. Nodlistan öppnas.

 3. Klicka på Åtgärder på den nod som du vill ta bort och välj sedan Ta bort nod. Du blir ombedd att bekräfta borttagningen av noden.

 4. Klicka på Ta bort.

  Om du vill avsluta utan att ta bort noden klickar du på Avbryt.

Var den här artikeln användbar?