Bağlam Hizmeti Kümelerini Yönetme

Karma Bağlam Hizmetleri Kaynakları sayfası, kuruluşunuzda Bağlam Hizmeti için kaydedilen tüm küme veya uygulamaların listesini gösterir.

Başlamadan Önce

Kuruluşunuzun Bağlam Hizmeti Yetkisi ve Bağlam Hizmeti kullanmak için Kayıtlı Uygulama veya Kümeleri olduğundan emin olun.

Bağlam Hizmeti Kaynaklarına Erişme

 1. Şurada oturum açın: Cisco Webex Control Hub.

 2. Hesabınız için etkinleştirilen hizmetleri görüntülemek üzere Hizmetler’e tıklayın.

 3. Karma Bağlam kartında, Karma Bağlam Kaynaklarını açmak için Tümünü görüntüle’ye tıklayın.

  Karma Bağlam Hizmeti sayfasının Kaynaklar sekmesi, kayıtlı küme listesini ve her kümenin hizmet durumunu gösterir.

Küme Ekle

Bağlam Hizmeti kümelerini kaydetme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Karma Bağlam Hizmeti sayfasının Kaynaklar sekmesinde Kaynak Ekle’ye tıklayın. Alternatif olarak daha fazla bilgi için Uygulamanızı Bağlam Hizmetine Kaydetme bölümüne bakın.

Küme Ayrıntılarını Görüntüleme

Küme ayrıntılarını görüntülemek için Karma Bağlam Kaynakları sayfasındaki Bağlam Kümeleri listesinde küme adına tıklayın. Küme ayrıntıları şunları içerir:

 • Yükseltme Planı - Kümenin ne zaman yükseltilmeye ayarlandığını belirtir. Bağlam Hizmeti kümeleri, kullanıcılar hizmete her bağlandığında otomatik olarak yükseltilir.

 • Düğümler - Düğüm listesini aç’ı tıkladığınızda bu kümedeki düğümlerin listesini gösterir. Bağlam Hizmeti düğümleri, Yönetim ve Bağlam bağlayıcıları içerir. Daha fazla bilgi için Bağlam Hizmeti Bağlantıları bölümüne bakın.

Düğüm Ayrıntılarını Görüntüleme

Karma Bağlam Hizmeti sayfasının Kaynaklar sekmesinde, bir küme seçin ve kümenin düğüm ayrıntılarını görüntülemek için Düğüm listesini aç’a tıklayın. Düğüm ayrıntıları şunları içerir:

 • Bağlayıcılar - Düğümlerin ana bilgisayar adını ve düğüm bağlayıcısı türünü gösterir. Bağlam Hizmeti düğümleri, Yönetim ve Bağlam bağlayıcıları içerir.

 • Durum - Seçili kümedeki düğümlerin durumunu gösterir.

 • Sürüm - Seçili kümedeki düğümlerin sürümünü gösterir. Sürüm, seçili kümede düğümü çalıştıran ana bilgisayarın seri numarasını da gösterir.

Karma Bağlam Kümesinden Düğümleri Kaldırma

Karma Bağlam Kümesindeki bir düğüm artık yoksa veya başlangıçta hatalı olarak göründüyse düğümü kaldırın.

  Kaldırılan düğüm, kümeye bağlanmaya devam ederse Cisco Webex Control Hub öğesinde yeniden görünür.

Başlamadan Önce

Karma Bağlam kümesindeki çevrimdışı düğümleri yalnızca şu durumda kaldırabilirsiniz:

 • Düğümü kaldırdığınız Karma Bağlam kümesinde en az iki düğüm varsa.

 • Kaldırdığınız düğüm çevrimdışıysa.

Bir Düğümü Kaldırmak için:

 1. Karma Bağlam Hizmeti sayfasının Kaynaklar sekmesinde bir küme seçin. Küme ayrıntıları açılır.

 2. Küme ayrıntılarında Düğüm listesini aç’a tıklayın. Düğüm listesi açılır.

 3. Kaldırmak istediğiniz düğümde İşlemler’e tıklayın ve Düğümü Kaldır’ı seçin. Düğümün kaldırılmasını onaylamanız istenir.

 4. Kaldır'ı tıklayın.

  Düğümü kaldırmadan çıkmak için İptal’e tıklayın.

Bu makale yararlı oldu mu?