Dele skjermen eller programmet i et møte


Noen samtaler i appen har også disse funksjonene.

Du kan dele innhold når du er koblet til et rom eller en bordenhet.

1

Velg Delunder et møte.

2

Når du deler innhold med video eller lyd, bør du sjekke disse alternativene:

 • Rullegardinmeny for optimalisering:

  • Optimaliser automatisk – Velger den beste optimaliseringen for innholdstypen din.

  • Optimaliser for tekst og bilder – Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.

  • Optimaliser for bevegelse og video– Videoen spilles av mye jevnere, ettersom noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.


    
   • Dette alternativet forbedrer kanskje ikke bildefrekvensen i møter med over 25 deltakere.

   • Hvis du velger dette alternativet, aktiveres Del datamaskinlyd automatisk for deg.

 • Del datamaskinens lyd– Gjør det mulig for andre å høre lyden på datamaskinen i tillegg til mikrofonlyden.

3

Velg skjermen eller programmet du vil dele.

Hold inne Skift for å velge flere applikasjoner. Alle i møtet vil bare se ett av de delte programmene om gangen.

Hvis du ikke ser appen du vil dele, blar du for å se alle åpne apper.


 
Du ser bare navnet på appen når appen er minimert, når appen er avhengig av maskinvare for å vise grafikk, eller når det er en universell Windows Platform-app.
4

Forhåndsvis det du deler, øverst på skjermen. Kontroller at du bare deler det du vil ha, og at alle i møtet kan se det.

Hvis du vil vise forhåndsvisningen etter at den forsvinner, går du til fanen på kontrollinjen øverst på skjermen og klikker på pil ned.


 
Webex App undertrykker varsler for innkommende meldinger eller anrop når du deler skjermen eller programmet mens du er i et møte.
5

Når du deler, kan du velge følgende:


 
 • Hvis kontrollinjen for deling dekker det delte innholdet, drar du linjen til en hvilken som helst annen kant av skjermen.

 • Hvis miniatyrbildevideoene dekker det delte innholdet, drar du det flytende panelet til et annet sted på skjermen.

 • Del noe annet , eller koblingen Du deler for å bytte til en annen skjerm eller et annet program uten å måtte slutte å dele først.
 • Kommenter for å kommentere på en delt skjerm under en samtale eller et møte.
 • PausePause for å sette deling av skjermen eller programmet på pause.
 • FortsettFortsett for å fortsette å dele skjermen eller programmet.
 • Stopp for å stoppe delingen.
6

Bruk det flytende panelet for å få enkel tilgang til følgende alternativer:

 • Demp eller opphev demping for å dempe eller oppheve dempingen av deg selv.
 • Stopp video eller Start video for å slå av eller på videoen.
 • Fokusvisning Fokusvisning for å vise bare videoen til den aktive høyttaleren.

 • Rutenettvisning Rutenettvisning for å vise videoene til møtedeltakerne.

 • Skjul videovisning Skjul videovisning for å skjule alle miniatyrbildevideoer. Navnet på den aktive høyttaleren vises i det flytende panelet.
  Navnet på den aktive høyttaleren vises bare
Flytende panel

Med støtte for macOS Catalina kreves det nye sikkerhets- og personverntillatelser for at brukerne skal få full tilgang til alle møtefunksjonene. Finn ut hvordan du sjekker tillatelsene dine her.


Noen samtaler i appen har også disse funksjonene.

1

Velg Delunder et møte.

2

Når du deler innhold med video eller lyd, bør du sjekke disse alternativene:

 • Rullegardinmeny for optimalisering:

  • Optimaliser automatisk – Velger den beste optimaliseringen for innholdstypen din.

  • Optimaliser for tekst og bilder – Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.

  • Optimaliser for bevegelse og video– Videoen spilles av mye jevnere, ettersom noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.


    
   • Dette alternativet forbedrer kanskje ikke bildefrekvensen i møter med over 25 deltakere.

   • Hvis du velger dette alternativet, aktiveres Del datamaskinlyd automatisk for deg.

   Webex App trenger en utvidelse for å dele datamaskinens lyd. Hvis du ikke har utvidelsen, laster Webex App den ned når du klikker Optimaliser for bevegelse og video eller Del datamaskinens lyd. Du må ha administratortillatelse på datamaskinen for å installere utvidelsen og dele lyd.

 • Del datamaskinens lyd– Gjør det mulig for andre å høre lyden på datamaskinen i tillegg til mikrofonlyden.

3

Velg skjermen eller programmet du vil dele.

Hold inne Skift for å velge flere applikasjoner. Alle i møtet vil bare se ett av de delte programmene om gangen.

Hvis du ikke ser appen du vil dele, blar du for å se alle åpne apper.


 
Du ser bare navnet på appen når appen er minimert, når appen er avhengig av maskinvare for å vise grafikk, eller når det er en universell Windows Platform-app.

Hvis du vil dele skjermen fra iPhone eller iPad, velger du iPhone- eller iPad-skjerm > Del , og deretter følger du instruksjonene for å koble til en USB-kabel og stole på denne datamaskinen. Åpne innholdet du vil dele på iPhone eller iPad.

4

Forhåndsvis det du deler, øverst på skjermen. Sørg for at du bare deler det du vil, og at alle i møtet kan se det.

Hvis du vil vise forhåndsvisningen etter at den forsvinner, går du til fanen på kontrollinjen øverst på skjermen og klikker på pil ned.


 
Webex App undertrykker varsler for innkommende meldinger eller anrop når du deler skjermen eller programmet mens du er i et møte.
5

Når du deler, kan du velge følgende:


 

Hvis kontrollinjen for deling dekker det delte innholdet, drar du linjen til en hvilken som helst annen kant av skjermen.

 • Del noe annet , eller koblingen Du deler for å bytte til en annen skjerm eller et annet program uten å måtte slutte å dele først.
 • Kommenter for å kommentere på en delt skjerm under en samtale eller et møte.
 • PausePause for å sette deling av skjermen eller programmet på pause.
 • FortsettFortsett for å fortsette å dele skjermen eller programmet.
 • Stopp for å stoppe delingen.
6

Bruk det flytende panelet for å få enkel tilgang til følgende alternativer:

 • Demp eller opphev demping for å dempe eller oppheve dempingen av deg selv.
 • Stopp video eller Start video for å slå av eller på videoen.
 • Fokusvisning Fokusvisning for å vise bare videoen til den aktive høyttaleren.

 • Rutenettvisning Rutenettvisning for å vise videoene til møtedeltakerne.

 • Skjul videovisning Skjul videovisning for å skjule alle miniatyrbildevideoer. Navnet på den aktive høyttaleren vises i det flytende panelet.
  Navnet på den aktive høyttaleren vises bare
Flytende panel

Du kan dele skjermen under et møte på Webex App for iPhone og iPad ved hjelp av iOS 11.1 eller nyere.

1

Under et møte trykker du Flere alternativer > Del skjerm.

2

Velg optimaliseringsalternativ:

 • Optimaliser for tekst og bilder – Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.

  Hvis du velger dette alternativet, men vil at bakgrunnsmusikk skal spilles av, kan du slå på Del enhetslyd.

 • Optimaliser for video – Videoen spilles av mye jevnere, siden noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.

  Hvis du velger dette alternativet, slås Lyd på del enhet automatisk på for deg. Deltakerne kan høre lyden fra mobilenheten din.

3

Trykk Del .

4

Velg Webex , og trykk Start kringkasting for å begynne å dele.

5

Trykk hvor som helst på skjermen for å gå ut av kringkastingsmenyen og begynne å navigere på skjermdelingen.

6

Når du er ferdig, trykker du Avslutt deling i møtet for å stoppe delingen.

Hvis du bruker Android 5.0 eller nyere, kan du også dele skjermen under et møte på Webex App for Android.

1

Under et møte trykker du Flere alternativer Flere alternativer > Del-skjermen.

2

Velg optimaliseringsalternativ:

 • Optimaliser for tekst og bilder – Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.

  Hvis du velger dette alternativet, men vil at bakgrunnsmusikk skal spilles av, kan du slå på Del enhetslyd.

 • Optimaliser for video – Videoen spilles av mye jevnere, siden noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.

  Hvis du velger dette alternativet, slås Lyd på del enhet automatisk på for deg. Deltakerne kan høre lyden fra mobilenheten din.

3

Trykk DEL > Start nå for å godta innspillingstillatelser og klargjøre skjermdelingen.

4

Når du er ferdig, trykker du på STOPP DELING for å avslutte.

Du kan dele alt på skjermen under et møte. Når du begynner å dele, ser du indikatorer øverst på skjermen for å fortelle deg hva som deles.

Velg Del skjermunder et møte, og velg deretter hvilket skjermbilde du vil dele. Klikk Del skjerm på nytt for å stoppe.