Dele skjermen eller programmet i et møte


Du kan dele innhold når du er koblet til et rom eller en bordenhet.

1

Velg under et Delmøte.

2

Når du deler innhold med video eller lyd, bør du sjekke disse alternativene:

 • Rullegardinmeny for optimalisering:

  • Optimaliser automatisk– Velger den beste optimaliseringen for innholdstypen din.

  • Optimaliser for tekst og bilder– Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.

  • Optimaliser for bevegelse og video– Videoen spilles av mye jevnere, ettersom noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.


    
   Dette alternativet forbedrer kanskje ikke bildefrekvensen i møter med over 25 deltakere.
 • Del datamaskinens lyd– Gjør det mulig for andre å høre lyden på datamaskinen i tillegg til mikrofonlyden.

3

Velg skjermen eller programmet du vil dele.

Hold inne Skift for å velge flere applikasjoner. Alle i møtet vil bare se ett av de delte programmene om gangen.

Hvis du ikke ser appen du vil dele, blar du for å se alle åpne apper.


 
Du ser bare navnet på appen når appen er minimert, når appen er avhengig av maskinvare for å vise grafikk, eller når det er en universell Windows Platform-app.

Du ser en forhåndsvisning av det du deler øverst på skjermen. Kontroller at du bare deler det du vil ha, og at alle i møtet kan se det.

Hvis du vil vise forhåndsvisningen etter at den forsvinner, går du til fanen på kontrollinjen øverst på skjermen og klikker pil ned.


 
Webex undertrykker varsler for innkommende meldinger eller anrop når du deler skjermen eller programmet mens du er i et møte.
4

Når du deler, kan du velge følgende:


 

Hvis miniatyrbildevideoene dekker det delte innholdet, drar du det flytende panelet til et annet sted på skjermen.

 • Del skjermen for å bytte til en annen skjerm eller et annet program uten å måtte slutte å dele først.
 • Kommenter for å markere en delt skjerm under en samtale eller et møte.
 • PausePause for å stanse delingen av skjermen eller programmet midlertidig.
 • FortsettFortsett for å fortsette delingen av skjermen eller programmet.
 • Stopp for å stoppe delingen.
5

Bruk det flytende panelet for å få enkel tilgang til følgende alternativer:

 • Demp eller opphev demping for å dempe eller oppheve dempingen av deg selv.
 • Stopp video eller Start video for å slå av eller på videoen.
 • Fokusvisning Fokusvisning for å vise bare videoen til den aktive høyttaleren.

 • Rutenettvisning Rutenettvisning for å vise videoene til møtedeltakerne.

 • Skjul videovisning Skjul videovisning for å skjule alle miniatyrbildevideoer. Navnet på den aktive høyttaleren vises i det flytende panelet.
  Navnet på den aktive høyttaleren vises bare
Flytende panel

Med støtte for macOS Catalina kreves nye sikkerhets- og personverntillatelser for at brukerne skal få full tilgang til alle Webex Meetings-funksjonene. Lær mer om hvordan du kontrollerer tillatelsene dine her.


1

Velg under et Delmøte.

2

Når du deler innhold med video eller lyd, bør du sjekke disse alternativene:

 • Rullegardinmeny for optimalisering:

  • Optimaliser automatisk– Velger den beste optimaliseringen for innholdstypen din.

  • Optimaliser for tekst og bilder– Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.

  • Optimaliser for bevegelse og video– Videoen spilles av mye jevnere, ettersom noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.


    
   Dette alternativet forbedrer kanskje ikke bildefrekvensen i møter med over 25 deltakere.
 • Del datamaskinens lyd– Gjør det mulig for andre å høre lyden på datamaskinen i tillegg til mikrofonlyden.

  Webex trenger en utvidelse for å dele datamaskinens lyd. Hvis du ikke har utvidelsen, laster Webex den ned når du klikker Del datamaskinens lyd. Du må ha administratortillatelse på datamaskinen for å installere utvidelsen og dele lyd.

3

Velg skjermen eller programmet du vil dele.

Hold inne Skift for å velge flere applikasjoner. Alle i møtet vil bare se ett av de delte programmene om gangen.

Hvis du ikke ser appen du vil dele, blar du for å se alle åpne apper.


 
Du ser bare navnet på appen når appen er minimert, når appen er avhengig av maskinvare for å vise grafikk, eller når det er en universell Windows Platform-app.

Du ser indikatorer for å fortelle deg hva som deles.

Du ser en forhåndsvisning av det du deler øverst på skjermen. Du kan kontrollere at du bare deler det du vil ha, og at alle i møtet kan se det.

Hvis du vil vise forhåndsvisningen etter at den forsvinner, går du til fanen på kontrollinjen øverst på skjermen og klikker pil ned.


 
Webex undertrykker varsler for innkommende meldinger eller anrop når du deler skjermen eller programmet mens du er i et møte.
4

Når du deler, kan du velge følgende:

 • Del skjermen for å bytte til en annen skjerm eller et annet program uten å måtte slutte å dele først.
 • Kommenter for å markere en delt skjerm under en samtale eller et møte.
 • PausePause for å stanse delingen av skjermen eller programmet midlertidig.
 • FortsettFortsett for å fortsette delingen av skjermen eller programmet.
 • Stopp for å stoppe delingen.
5

Bruk det flytende panelet for å få enkel tilgang til følgende alternativer:

 • Demp eller opphev demping for å dempe eller oppheve dempingen av deg selv.
 • Stopp video eller Start video for å slå av eller på videoen.
 • Fokusvisning Fokusvisning for å vise bare videoen til den aktive høyttaleren.

 • Rutenettvisning Rutenettvisning for å vise videoene til møtedeltakerne.

 • Skjul videovisning Skjul videovisning for å skjule alle miniatyrbildevideoer. Navnet på den aktive høyttaleren vises i det flytende panelet.
  Navnet på den aktive høyttaleren vises bare
Flytende panel

Du kan dele skjermen under et møte på Webex for iPhone og iPad ved hjelp av iOS 11.1 eller nyere.

1

Under et møte tapper du Mer > Del innhold.

2

Velg optimaliseringsalternativ:

 • Optimaliser for bilder– Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.
 • Optimaliser for video– Videoen spilles av mye jevnere, ettersom noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.
3

Velg Webex, og trykk Start kringkasting for å begynne å dele.

4

Trykk hvor som helst på skjermen for å gå ut av kringkastingsmenyen og begynne å navigere i skjermdelingen.

5

Når du er ferdig, trykker du Avslutt deling i møtet for å stoppe delingen.

Hvis du bruker Android 5.0 eller nyere, kan du også dele skjermen under et møte på Webex for Android.

1

Under et møte tapper du Mer > Del innhold.

2

Velg optimaliseringsalternativ:

 • Optimaliser for bilde– Viser tekst og bilder i det delte innholdet med høyest mulig oppløsning og klarhet.
 • Optimaliser for video– Videoen spilles av mye jevnere, ettersom noe oppløsning ofres til fordel for en høyere bildefrekvens for å redusere forsinkelser og øke flyten i den delte videoen, animasjonen eller det dynamiske innholdet.
3

Trykk på Start nå for å godta opptakstillatelser og klargjøre skjermdelingen.

4

Når du er ferdig, trykker du på STOPP DELING for å avslutte.

Du kan dele alt på skjermen under et møte. Når du begynner å dele, ser du indikatorer øverst på skjermen for å fortelle deg hva som deles.

Velg Del skjerm under et møte, og velg deretter hvilket skjermbilde du vildele. Klikk Del skjerm på nytt for å stoppe.