Deljenje ekrana ili aplikacije na sastanku


Neki pozivi u aplikaciji takođe imaju ove funkcije.

Sadržaj možete da delite kada ste povezani sa sobom ili radnim uređajem.

1

Tokom sastanka izaberite Deli.

2

Kada delite sadržaj sa video ili audio zapisom, trebalo bi da proverite ove opcije:

 • Pa na padajući meni optimizacije:

  • Automatskioptimizuj – Bira najbolju optimizaciju za tip sadržaja.

  • Optimizujte za tekst i slike– Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj mogućoj rezoluciji i jasnoći.

  • Optimizujte za kretanje i video – Video se reprodukuje mnogo glatkije, jer se neka rezolucija žrtvuje u korist veće stope okvira kako bise smanjio zaostattak i povećala fluidnost u deljenom video, animacijama ili dinamičnom sadržaju.


    
   Ova opcija možda neće poboljšati brzinu okvira na sastancima sa preko 25 učesnika.
 • Deljenje zvuka naračunaru – Omogućava drugima da čuju zvuk vašeg računara pored zvuka mikrofona.

3

Odaberite ekran ili aplikaciju koju želite da delite.

Držite Shift da biste izabrali više aplikacija. Svi na sastanku će videti jednu od deljenih aplikacija samo u isto vreme.

Ako ne vidite aplikaciju koju želite da delite, pomerite se da biste videli sve otvorene aplikacije.


 
Videćete samo ime aplikacije kada je aplikacija umanjena, kada se aplikacija oslanja na hardver za prikazivanje grafike ili kada se radi o aplikaciji "Univerzalna Windows platforma".

Videćete pregled onoga što delite na vrhu ekrana. Proverite da li delite samo ono što želite i da li svi na sastanku to mogu da vide.

Da biste pregledali nakon nestanka, idite na karticu na kontrolnoj traci na vrhu ekrana i kliknite na strelicu nadole.


 
Webex aplikacija sprečava obaveštenja o dolaznim porukama ili pozivima kada delite ekran ili aplikaciju dok ste na sastanku.
4

Dok delite, možete da izaberete sledeće:


 

Ako sličice pokrivaju deljeni sadržaj, prevucite plutajuću tablu na drugu lokaciju na ekranu.

 • Delite ekran da biste se prebacili na drugi ekran ili aplikaciju bez potrebe da prvo prestanete da delite.
 • Komentar za označavanje deljenog ekrana tokom poziva ili sastanka.
 • PauzirajtePauziraj da biste pauzirali deljenje ekrana ili aplikacije.
 • NastaviteNastavi da delite ekran ili aplikaciju.
 • Prestani da deliš.
5

Koristite plutajuću tablu da biste lako pristupili sledećim opcijama:

 • Priguši ili odvežimut da nemiš ili da se omutiš.
 • Zaustavite video zapis ili započnite video zapis da biste isključili ili uključili video zapis.
 • Fokusirajte Prikaz fokusa prikaz da biste prikazali samo video zapis aktivnog govornika.

 • Prikaz Prikaz mreže koordinatne mreže da bi se prikazali video zapisi učesnika sastanka.

 • Sakrijte video prikaz Sakrij prikaz video prenosa da biste sakrili sve video snimke sličica. Ime aktivnog zvučnika prikazuje se na plutajućoj tabli.
  Samo ime aktivnog zvučnika pokazuje
Plutajuća ploča

Uz podršku za macOS Catalina, potrebne su nove dozvole za bezbednost i privatnost da bi korisnici u potpunosti pristupili svim funkcijama "Sastanaka". Saznajte ovde kako da proverite dozvole.


Neki pozivi u aplikaciji takođe imaju ove funkcije.

1

Tokom sastanka izaberite Deli.

2

Kada delite sadržaj sa video ili audio zapisom, trebalo bi da proverite ove opcije:

 • Pa na padajući meni optimizacije:

  • Automatskioptimizuj – Bira najbolju optimizaciju za tip sadržaja.

  • Optimizujte za tekst i slike– Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj mogućoj rezoluciji i jasnoći.

  • Optimizujte za kretanje i video – Video se reprodukuje mnogo glatkije, jer se neka rezolucija žrtvuje u korist veće stope okvira kako bise smanjio zaostattak i povećala fluidnost u deljenom video, animacijama ili dinamičnom sadržaju.


    
   Ova opcija možda neće poboljšati brzinu okvira na sastancima sa preko 25 učesnika.
 • Deljenje zvuka naračunaru – Omogućava drugima da čuju zvuk vašeg računara pored zvuka mikrofona.

  Webex aplikaciji je potrebna ekstenzija za deljenje zvuka računara. Ako nemate oznaku tipa datoteke, Webex Aplikacija će je preuzeti kada kliknete na dugme Deli zvuk računara. Morate imati administratorsku dozvolu na računaru da biste instalirali oznaku tipa datoteke i delili zvuk.

3

Odaberite ekran ili aplikaciju koju želite da delite.

Držite Shift da biste izabrali više aplikacija. Svi na sastanku će videti jednu od deljenih aplikacija samo u isto vreme.

Ako ne vidite aplikaciju koju želite da delite, pomerite se da biste videli sve otvorene aplikacije.


 
Videćete samo ime aplikacije kada je aplikacija umanjena, kada se aplikacija oslanja na hardver za prikazivanje grafike ili kada se radi o aplikaciji "Univerzalna Windows platforma".

Videćete indikatore koji će vas obavestiti o tome šta se deli.

Videćete pregled onoga što delite na vrhu ekrana. Možete da proverite da li delite samo ono što želite i da li svi na sastanku to mogu da vide.

Da biste pregledali nakon nestanka, idite na karticu na kontrolnoj traci na vrhu ekrana i kliknite na strelicu nadole.


 
Webex aplikacija sprečava obaveštenja o dolaznim porukama ili pozivima kada delite ekran ili aplikaciju dok ste na sastanku.
4

Dok delite, možete da izaberete sledeće:

 • Delite ekran da biste se prebacili na drugi ekran ili aplikaciju bez potrebe da prvo prestanete da delite.
 • Komentar za označavanje deljenog ekrana tokom poziva ili sastanka.
 • PauzirajtePauziraj da biste pauzirali deljenje ekrana ili aplikacije.
 • NastaviteNastavi da delite ekran ili aplikaciju.
 • Prestani da deliš.
5

Koristite plutajuću tablu da biste lako pristupili sledećim opcijama:

 • Priguši ili odvežimut da nemiš ili da se omutiš.
 • Zaustavite video zapis ili započnite video zapis da biste isključili ili uključili video zapis.
 • Fokusirajte Prikaz fokusa prikaz da biste prikazali samo video zapis aktivnog govornika.

 • Prikaz Prikaz mreže koordinatne mreže da bi se prikazali video zapisi učesnika sastanka.

 • Sakrijte video prikaz Sakrij prikaz video prenosa da biste sakrili sve video snimke sličica. Ime aktivnog zvučnika prikazuje se na plutajućoj tabli.
  Samo ime aktivnog zvučnika pokazuje
Plutajuća ploča

Ekran možete da delite tokom sastanka na Webex Aplikaciji za iPhone i iPad koristeći iOS 11.1 ili noviji.

1

Tokom sastanka dodirnite više opcija > deljeni ekran.

2

Odaberite opciju optimizacije:

 • Optimizujte za tekst i slike– Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj mogućoj rezoluciji i jasnoći.
 • Optimizujte za video – Video se reprodukuje mnogo glatkije, jer se neka rezolucija žrtvuje u korist veće stope okvira kako bi sesmanjio zaostattak i povećala fluidnost u deljenom video, animacijama ili dinamičnom sadržaju.
3

Ako delite video zapis ili animaciju, tapnite da biste uključili zvuk deljenog uređaja da bi učesnici mogli da čuju zvuk sa mobilnog uređaja.

4

Dodirnite Deli.

5

Izaberite Webex i dodirnite Započni emitovanje da biste započeli deljenje.

6

Dodirnite bilo gde na ekranu da biste izašli iz menija za emitovanje i počeli da se krećete kroz deljeni ekran.

7

Kada završite, dodirnite dugme "Zaustavi deljenje" na sastanku da biste zaustavili deljenje.

Ako koristite Android 5.0 ili noviji, možete da delite ekran i tokom sastanka na Webex aplikaciji za Android.

1

Tokom sastanka dodirnite više opcija Još opcija > deljenog ekrana.

2

Odaberite opciju optimizacije:

 • Optimizujte za tekst i slike– Prikazuje tekst i slike u deljenom sadržaju u najvećoj mogućoj rezoluciji i jasnoći.
 • Optimizujte za video – Video se reprodukuje mnogo glatkije, jer se neka rezolucija žrtvuje u korist veće stope okvira kako bi sesmanjio zaostattak i povećala fluidnost u deljenom video, animacijama ili dinamičnom sadržaju.
3

Ako delite video zapis ili animaciju, tapnite da biste uključili zvuk deljenog uređaja da bi učesnici mogli da čuju zvuk sa mobilnog uređaja.

4

Dodirnite share > Start odmah da biste prihvatili dozvole za snimanje i pripremili deljenje ekrana.

5

Kada završite, dodirnite stop DELJENJU za kraj.

Sve možete da delite na ekranu tokom sastanka. Kada počnete da delite, videćete indikatore na vrhu ekrana koji će vas obavestiti o tome šta se deli.

Tokom sastanka izaberite stavku Deli ekran, a zatim odaberite ekran koji želite da delite. Ponovo kliknite na dugme "Deli ekran" da biste se zaustavili.