Dela din skärm eller ditt program under ett möte


Du kan dela innehåll när du är ansluten till ett rum eller en skrivbordsenhet.

1

Under ett möte väljer du Dela.

2

När du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrollera dessa alternativ:

 • Rullningsmeny för optimering:

  • Optimera automatiskt– väljer den bästa optimeringen för din innehållstyp.

  • Optimera för text och bilder– Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och klarhet.

  • Optimera för rörelse och video –Videon spelas upp mycket jämnare eftersom en del upplösning offrar sig till förmån för en högre bildfrekvens för att minska fördröjningen och öka fördröjningen i din delade video, animering eller dynamisktinnehåll.


    
   Det här alternativet kanske inte förbättrar bildfrekvensen i möten med fler än 25 deltagare.
 • Dela ditt datorljud—Låter andra höra ditt datorljud utöver ditt mikrofonljud.

3

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

Håll ned Skift för att välja flera program. Alla i mötet kan endast se ett av de delade programmen i taget.

Om du inte ser appen som du vill dela bläddrar du för att se alla öppna appar.


 
Du ser bara namnet på appen när appen är minimerad, när appen förlitar sig på maskinvara för att visa grafik, eller när det är en universell Windows-plattformsapp.

Du ser en förhandsgranskning av vad du delar överst på skärmen. Kontrollera att du endast delar vad du vill och att alla i mötet kan se det.

För att visa förhandsgranskningen när den försvinner går du till fliken i kontrollfältet överst på skärmen och klickar på nedåtpilen.


 
Webex undertrycker aviseringar om inkommande meddelanden eller samtal när du delar skärmen eller programmet under ett möte.
4

När du delar kan du välja följande:


 

Om miniatyrvideon täcker det delade innehållet drar du flytande panel annan plats på skärmen.

 • Dela skärm för att växla till en annan skärm eller ett annat program utan att först behöva sluta dela.
 • Kommentera för att markera en delad skärm under ett samtal eller ettmöte.
 • PausaPausa för att pausa delning av din skärm eller ditt program.
 • ÅterupptaÅteruppta för att fortsätta delningen av din skärm eller ditt program.
 • Sluta dela.
5

Använd flytande panel för att bekvämt komma åt följande alternativ:

 • Stäng av ljud eller Slå på ljud för att stänga av eller slå på ditt ljud.
 • Stoppa video eller Starta video för att stänga av eller slå på din video.
 • Fokusvy Fokusera vy för att endast aktiv talare videon från din dator.

 • Rutnätsvy Rutnätsvy för att visa mötesdeltagarnas videor.

 • Dölj videovyn Dölj videovy för att dölja alla miniatyrvideor. Namnet på de aktiv talare visas i flytande panel.
  Den aktiva talarens namn visar endast
Flytande panel

Med stöd för macOS Catalina krävs nya säkerhets- och sekretessbehörigheter för att användare ska ha fullständig åtkomst till alla Webex Meetings funktionerna. Läs mer om hur du kontrollerar dina behörigheter här.


1

Under ett möte väljer du Dela.

2

När du delar innehåll med video eller ljud bör du kontrollera dessa alternativ:

 • Rullningsmeny för optimering:

  • Optimera automatiskt– väljer den bästa optimeringen för din innehållstyp.

  • Optimera för text och bilder– Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och klarhet.

  • Optimera för rörelse och video –Videon spelas upp mycket jämnare eftersom en del upplösning offrar sig till förmån för en högre bildfrekvens för att minska fördröjningen och öka fördröjningen i din delade video, animering eller dynamisktinnehåll.


    
   Det här alternativet kanske inte förbättrar bildfrekvensen i möten med fler än 25 deltagare.
 • Dela ditt datorljud—Låter andra höra ditt datorljud utöver ditt mikrofonljud.

  Webex behöver ett tillägg för att dela ditt datorljud. Om du inte har tillägget hämtar Webex det när du klickar på Dela ditt datorljud. Du måste ha administratörsbehörighet på din dator för att installera tillägget och dela ljud.

3

Välj skärmen eller programmet som du vill dela.

Håll ned Skift för att välja flera program. Alla i mötet kan endast se ett av de delade programmen i taget.

Om du inte ser appen som du vill dela bläddrar du för att se alla öppna appar.


 
Du ser bara namnet på appen när appen är minimerad, när appen förlitar sig på maskinvara för att visa grafik, eller när det är en universell Windows-plattformsapp.

Du ser indikatorer som visar vad som delas.

Du ser en förhandsgranskning av vad du delar överst på skärmen. Du kan kontrollera att du endast delar vad du vill och att alla i mötet kan se det.

För att visa förhandsgranskningen när den försvinner går du till fliken i kontrollfältet överst på skärmen och klickar på nedåtpilen.


 
Webex undertrycker aviseringar om inkommande meddelanden eller samtal när du delar skärmen eller programmet under ett möte.
4

När du delar kan du välja följande:

 • Dela skärm för att växla till en annan skärm eller ett annat program utan att först behöva sluta dela.
 • Kommentera för att markera en delad skärm under ett samtal eller ettmöte.
 • PausaPausa för att pausa delning av din skärm eller ditt program.
 • ÅterupptaÅteruppta för att fortsätta delningen av din skärm eller ditt program.
 • Sluta dela.
5

Använd flytande panel för att bekvämt komma åt följande alternativ:

 • Stäng av ljud eller Slå på ljud för att stänga av eller slå på ditt ljud.
 • Stoppa video eller Starta video för att stänga av eller slå på din video.
 • Fokusvy Fokusera vy för att endast aktiv talare videon från din dator.

 • Rutnätsvy Rutnätsvy för att visa mötesdeltagarnas videor.

 • Dölj videovyn Dölj videovy för att dölja alla miniatyrvideor. Namnet på de aktiv talare visas i flytande panel.
  Den aktiva talarens namn visar endast
Flytande panel

Du kan dela din skärm under ett möte på Webex för iPhone och iPad med iOS 11.1 eller senare.

1

Under ett möte trycker du på Mer > Dela innehåll.

2

Välj ditt optimeringsalternativ:

 • Optimera för bilder– Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och klarhet.
 • Optimera för video – videon spelas upp mycket jämnare eftersom en del upplösning offrar sig till förmån för en högre bildrutefrekvens för att minska fördröjningen och öka smidigheten i din delade video, animering eller dynamisktinnehåll.
3

Välj Webex och tryck på Starta sändning för att börja dela.

4

Tryck på valfri plats på din skärm för att avsluta sändningsmenyn och börja navigera i din skärmdelning.

5

När du är klar knackar du på Sluta dela i mötet för att sluta dela.

Om du använder Android 5.0 eller senare kan du även dela din skärm under ett möte på Webex för Android.

1

Under ett möte trycker du på Mer > Dela innehåll.

2

Välj ditt optimeringsalternativ:

 • Optimera för bild– Visar text och bilder i ditt delade innehåll med högsta möjliga upplösning och klarhet.
 • Optimera för video – videon spelas upp mycket jämnare eftersom en del upplösning offrar sig till förmån för en högre bildrutefrekvens för att minska fördröjningen och öka smidigheten i din delade video, animering eller dynamisktinnehåll.
3

Knacka på Starta nu för att acceptera inspelningsbehörigheter och förbereda din skärmdelning.

4

När du är klar knackar du på SLUTA DELA för att avsluta.

Du kan dela allt som finns på din skärm under ett möte. När du börjar dela visas indikatorer längst upp på skärmen för att meddela dig vad som delas.

Under ett möte väljer du Dela skärm och väljer sedan vilken skärm du villdela. Klicka på Dela skärm igen för att stoppa.