Du trenger følgende for å bruke Expert on Demand:

  • En RealWear HMT-1-enhet.

  • En datamaskin for å installere programvaren for å kontrollere RealWear HMT-1-enheten.

  • En mobil enhet for å installere RealWear Companion-appen.

  • En Webex Expert on Demand-lisens .

Sette opp RealWear HMT

Konfigurer RealWear HMT for bruk med Webex Expert on Demand.

Slå på og logg på

Logg på enheten med en QR-kode eller Webex-legitimasjonen.

Ring eller møt

Bruk Ekspert på forespørsel til å ringe en kollega, starte et space-møte eller bli med i et pågående rommøte.

Sende en forespørsel om hjelp

Send en melding direkte til en ekspert eller på et Space.

I samtalekontroller

Under en samtale bruker du en rekke kontroller for å få en bedre oversikt over ting. Zoom inn, del skjermen, analyser bilder og mer.

Del innhold

Del innhold med andre på et Space eller med en møtevert, selv når du er i en samtale eller et møte.

Menyalternativer

De tilgjengelige menyalternativene hjelper deg med å finne nyttige kommandoer eller starte Augmentir-appen.

Bruke taletastaturet

Bruk et taletastatur til å kontrollere RealWear HMT-enheten eller bruke dikteringsmodus til å skrive inn informasjon med naturlig språk.