Du behöver följande för att kunna använda Expert på begäran:

  • En RealEtt HMT-1-enhet.

  • En dator som ska installeras för att kontrollera din Real En HMT-1-enhet.

  • En mobil enhet för att installera Real Den här Companion-appen.

  • En Webex Expert on Demand-licens .

Konfigurera Real En HMT

Konfigurera ditt RealEtt HMT för användning med Webex Expert på begäran.

Sätt på och logga in

Logga in på din enhet med hjälp QR-kod dina Webex-inloggningsuppgifter.

Ring eller möt

Använd Expert på begäran för att ringa en kollega, starta ett utrymmesmöte eller delta i ett pågående utrymmesmöte.

Skicka en begäran om hjälp

Skicka ett meddelande direkt till en expert eller i ett utrymme.

I samtalskontroller

Under ett samtal kan du använda en rad olika kontroller för att få en bättre bild av saker och ting. Zooma in, dela din skärm, analysera foton med mera.

Dela innehåll

Dela innehåll med andra i ett utrymme eller med en mötesvärd, även när du är i ett samtal eller möte.

Menyalternativ

Med de tillgängliga menyalternativen kan du hitta användbara kommandon eller starta appen Augmentir.

Använd rösttangentborden

Använd ett rösttangentbord för att kontrollera din Real En HMT-enhet eller använd dictationsläget för att mata in information med naturligt språk.