Potrebno vam je sledeće da biste koristili Ekspert na zahtev:

  • RealWear HMT-1 uređaj.

  • Računar za instaliranje softvera za kontrolu RealWear HMT-1 uređaja.

  • Mobilni uređaj za instaliranje aplikacije RealWear Companion.

  • Webex Ekspert za zahtevsku licencu .

Postavite RealWear HMT

Konfigurišite svoj RealWear HMT za upotrebu sa Webex Ekspertom na zahtev.

Napajanje i prijavljivanje

Prijavite se na uređaj koristeći QR kôd ili Webex akreditive.

Pozovi ili se nađi

Koristite eksperta na zahtev da pozovete kolegu, započnete sastanak u svemiru ili se pridružite tekućem sastanku u svemiru.

Pošaljite zahtev za pomoć

Pošaljite poruku direktno stručnjaku ili u prostoru.

U kontrolama poziva

Tokom poziva koristite niz kontrola da biste dobili bolji prikaz stvari. Uvećajte, delite ekran, analizirajte fotografije i još mnogo toga.

Deli sadržaj

Delite sadržaj sa drugima u prostoru ili sa domaćinom sastanka, čak i dok ste u pozivu ili sastanku.

Opcije menija

Dostupne opcije menija vam pomažu da pronađete korisne komande ili da pokrenete Augmentir aplikaciju.

Korišćenje glasovne tastature

Koristite glasovnu tastaturu da biste kontrolisali RealWear HMT uređaj ili koristite režim diktiranja za unos informacija prirodnim jezikom.