Ansiktsgjenkjenning brukes til å lage etiketter for navn i et møte. I begynnelsen av møtet kan du se navneetikettene de første 60 sekundene av møtet for opptil 4 personer. Navneetikettene er synlige i ytterkanten. Etter det er navnet på de aktive talerne synlig en kort stund når de begynner å snakke.

Navneetikettinformasjon sendes som metadata og gjengis i den ytre enden. Ikke alle tredjeparts SIP-videokonferanseenheter og eldre Cisco-romenheter støtter dette. Navneetiketter gjengis på Webex-registrerte DX-, SX-, MX- og Room Series-enheter og Webex Board. Navneetiketter sendes fra Room Series-enheter og Webex Boards som er Webex-registrert.

Når du aktiverer ansiktsgjenkjenning fra Kontrollhub for organisasjonen, kan du sende en e-post for å invitere brukerne til å registrere seg. Den inneholder en kobling som de kan følge for å legge til et bilde av seg selv og registrere seg.


Navneetiketter er ikke tilgjengelige på transkodede konferanser eller på myke klienter.

1

Logg på Kontrollhub på https://admin.webex.com, og gå til Organisasjonsinnstillinger > Ansiktsgjenkjenning.

2

Aktiver Ansiktsgjenkjenning. Klikk på Inviter brukere for å få en e-postmal for å invitere personer i organisasjonen din til å registrere seg.