Ansiktsigenkänning används för att skapa namnetiketter i ett möte. I början av mötet kan du se namnetiketterna för de första 60 sekunderna av mötet med upp till 4 personer. Namnetiketterna visas längst ut. Därefter visas namnet på de aktiva högtalarna under en kort stund när de börjar tala.

Information om namnetiketten skickas som metadata och renderas längst ut. Det stöds inte av alla SIP-videokonferensenheter från tredje part och äldre Cisco-rumsenheter. Namnetiketter återges på enheter i Webex-registrerade DX-, SX-, MX- och rumsserien och Webex Boards. Namnetiketter skickas från rumsseriens enheter och Webex Boards som är Webex-registrerade.

När du aktiverar ansiktsigenkänning från Control Hub för din organisation kan du skicka ett e-postmeddelande för att bjuda in dina användare att registrera sig. Den inkluderar en länk som de kan följa för att lägga till ett foto av sig själva och registrera sig.


Namnetiketter är inte tillgängliga i omkodade konferenser eller på "soft"-klienter.

1

Logga in på Control Hub på https://admin.webex.comoch gå till Organisationsinställningar och > ansiktsigenkänning.

2

Växla ansiktsigenkänning på. Klicka på Bjud in användare för att få en e-postmall för att bjuda in personer i din organisation att registrera sig.