I begynnelsen av et møte kan du se navneetikettene for de første 60 sekundene for opptil fire personer helt på slutten. Etter det er navnet på de aktive talerne synlig en kort stund når de begynner å snakke.

Hvis navneetiketter er aktivert for organisasjonen, kan du slå den av og på på romenheten fra Touch 10-kontrolleren. Hvis du deaktiverer navneetiketter, sendes ikke disse i neste samtale. Du vil imidlertid motta navneetiketter hvis disse er tilgjengelige. Navneetikettene slås på automatisk etter at samtalen er avsluttet.


Navneetiketter er ikke tilgjengelig på transkodede konferanser eller på myke klienter.

1

Trykk enhetsnavnet på startskjermen på Berøring 10-kontrolleren, og trykk Innstillinger .

2

Trykk på Navneetiketter for ansiktsgjenkjenning, og trykk på veksleknappen for å slå etikettene på eller av for enheten.