I begynnelsen av et møte kan du se navneetikettene de første 60 sekundene for opptil 4 personer på den andre siden. Etter det er navnet på de aktive talerne synlig en kort stund når de begynner å snakke.

Hvis navneetiketter er aktivert for organisasjonen din, kan du slå den på og av på romenheten fra Touch 10-kontrolleren. Hvis du slår av navneetiketter, sendes de ikke under neste samtale. Du vil imidlertid motta navneetiketter hvis de er tilgjengelige. Navneetikettene slås på igjen automatisk etter at samtalen avsluttes.


Navneetiketter er ikke tilgjengelig på transkodede konferanser eller på myke klienter.

1

På Touch 10-kontrolleren trykker du på enhetsnavnet på startskjermen og trykker Innstillinger.

2

Trykk på Navneetiketter for ansiktsgjenkjenning og trykk på bryteren for å slå etikettene på eller av for enheten din.