Rozpoznávání obličejů se používá k vytvoření jmenovek ve schůzce. Na začátku schůzky můžete vidět popisky názvů pro prvních 60 sekund schůzky až pro 4 osoby. Popisky názvů jsou viditelné na vzdálenějším konci. Poté je jméno aktivních mluvčích viditelné na krátkou dobu, když začnou mluvit.

Informace popisku názvu jsou odeslány jako metadata a vykresleny na vzdáleném konci. Ne všechna videokonferenční zařízení SIP třetích stran a starší pokojová zařízení Cisco to podporují. Jmenovky jsou vykresleny na zařízeních DX, SX, MX a Room Series registrovaných ve Webexu a na deskách Webex. Jmenovky jsou odesílány ze zařízení Room Series a desek Webex, které jsou registrovány ve službě Webex.

Když pro vaši organizaci povolíte rozpoznávání obličejů z Centra řízení, můžete odeslat e-mail a pozvat uživatele k registraci. Obsahuje odkaz, který mohou sledovat, přidat svou fotografii a zaregistrovat se.


Jmenovky nejsou k dispozici na překódovaných konferencích ani na měkkých klientech.

1

Přihlaste se k Centru řízení na adrese a přejděte na https://admin.webex.com Nastavení organizace > Rozpoznávání obličejů.

2

Zapněte rozpoznávání obličejů. Kliknutím na Pozvat uživatele získáte šablonu e-mailu, ve které můžete pozvat lidi ve vaší organizaci k registraci.