Prepoznavanje lica se koristi za kreiranje oznaka imena na sastanku. Na početku sastanka možete videti nalepnice sa imenom za prvih 60 sekundi sastanka za do 4 osobe. Oznake imena su vidljive na krajnjem kraju. Nakon toga, ime aktivnih zvučnika je vidljivo na kratko kada počnu da govore.

Informacije o nalepnici imena se šalju kao metapodaci i prikazuju na krajnjem kraju. Ovo ne podržavaju svi uređaji za video konferencije nezavisnih proizvođača i stariji uređaji u Cisco sobi. Oznake imena se prikazuju na Webex registrovanim DX, SX, MX i Room Series uređajima i Webex Boards. Nalepnice sa imelama se šalju sa uređaja Room Series i Webex Boards koji su registrovani na Webexu.

Kada omogućite prepoznavanje lica iz kontrolnog čvorišta za vašu organizaciju, možete da pošaljete e-poruku da biste pozvali korisnike da se upišu. On uključuje vezu koju mogu da prate da bi dodali svoju fotografiju i prijavili se.


Oznake imena nisu dostupne na transkodiranim konferencijama ili na mekim klijentima.

1

Prijavite se u kontrolno čvorište i https://admin.webex.comidite na lokaciju "Postavke organizacije " > prepoznavanje lica.

2

Prebaci prepoznavanje lica. Kliknite na dugme "Pozovi korisnike" da dobiju predložak e-pošte koji će pozvati osobe u vašoj organizaciji da se prijave.