Administrator kan konfigurere enheter på nettverket ditt på forskjellige måter. Du kan ha lokale enheter eller skyenheter. Disse enhetene kan vises på samme måte, men du kan bruke enhetene på forskjellige måter.

For lokale enheter og skyenheter, etter at du har aktivert ultralyd, kan du automatisk koble til enheten så snart du går inn i samme rom samt flytte samtalen til Webex-enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Velge en Webex-enhet som skal brukes med Webex App.

Kontroller at du har aktivert ultralyd og koble til automatisk alternativer i innstillingene i Webex-appen. Deretter flytter du til et sted i nærheten av en Webex-enhet under samtalen. Når du er koblet til enheten, velger du og deretter Flytt samtale .

Når du har flyttet et anrop til en Webex-enhet, kan du fortsatt bruke appen som en fjernkontroll til å dempe deg selv, justere anropsvolumet eller avslutte samtalen.

Administrator kan konfigurere enheter på nettverket ditt på forskjellige måter. Du kan ha lokale enheter eller skyenheter. Disse enhetene kan vises på samme måte, men du kan bruke enhetene på forskjellige måter.

For skyenheter, kan du automatisk koble til ved bruk av ultralyd og flytte samtalen til Webex-enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon, se Velge en Webex-enhet som skal brukes med Webex App.

Kontroller at alternativene for ultralyd og tilkobling automatisk er aktivert i innstillingene i Webex-appen. Deretter flytter du til et sted i nærheten av en Webex-enhet under samtalen. Når du er koblet til enheten, velger du og deretter Flytt samtale .

Når du har flyttet et anrop til en Webex-enhet, kan du fortsatt bruke appen som en fjernkontroll til å dempe deg selv, justere anropsvolumet eller avslutte samtalen.

Du må koble til enheten manuelt før du flytter samtalen, fordi Webex App for Web ikke automatisk kobler til enheter.

1

Under en samtale flytter du til et sted i nærheten av et Webex-rom eller en bordenhet eller webexkort, velger , og deretter velger du Flytt samtale .

2

Angi navnet på enheten, eller velg fra en liste over nylige enheter du har koblet til tidligere.

3

Når PIN-koden vises på enheten, skriver du den bare inn i Webex App og velger Flytt.


 

PIN-koden forblir gyldig i 5 minutter etter at den først vises. Så hvis du kobler til, blir du ikke bedt om PIN-koden i ytterligere forsøk i løpet av den 5-minutters perioden.

Hvis du vil flytte anropet tilbake til appen, velger du , og deretter Flytt samtale