Administrator može da konfiguriše uređaje na mreži na različite načine. Možete imati lokalne uređaje ili uređaje u oblaku. Ovi uređaji mogu da izgledaju isto, ali uređaje možete koristiti na različite načine.

Za on-premise i uređaje u oblaku, nakon što omogućite ultrazvuk, možete se automatski povezati sa uređajem čim uđete u istu prostoriju i premestiti poziv na Webex uređaj.

Više informacija potražite u članku Izbor Webex uređaja koji ćete koristiti sa aplikacijom Webex.

Uverite se da imate ultrazvuk i automatski se povežite sa opcijama omogućenim u podešavanjima na Webex aplikaciji. Zatim se tokom poziva premestite na lokaciju u blizini Webex uređaja. Kada se povežete sa uređajem, izaberite, a zatim izaberite stavku Premesti poziv.

Kada premestite poziv na Webex uređaj, aplikaciju i dalje možete da koristite kao daljinski upravljač da biste prigušili sebe, podesili jačinu zvuka poziva ili okončali poziv.

Administrator može da konfiguriše uređaje na mreži na različite načine. Možete imati lokalne uređaje ili uređaje u oblaku. Ovi uređaji mogu da izgledaju isto, ali uređaje možete koristiti na različite načine.

Za uređaje u oblaku možete se automatski povezati pomoću ultrazvuka i premestiti poziv na Webex uređaj.

Više informacija potražite u članku Izbor Webex uređaja koji ćete koristiti sa aplikacijom Webex.

Uverite se da imate ultrazvuk i automatski se povežite sa opcijama omogućenim u podešavanjima na Webex aplikaciji. Zatim se tokom poziva premestite na lokaciju u blizini Webex uređaja. Kada se povežete sa uređajem, izaberite, a zatim izaberite stavku Premesti poziv.

Kada premestite poziv na Webex uređaj, aplikaciju i dalje možete da koristite kao daljinski upravljač da biste prigušili sebe, podesili jačinu zvuka poziva ili okončali poziv.

Moraćete ručno da se povežete sa uređajem pre nego što pomerite poziv jer se Webex Aplikacija za Web ne povezuje automatski sa uređajima.

1

Tokom poziva premestite se na lokaciju u blizini Webex sobe ili desk uređaja iliWebex boarda , izaberite , azatim izaberite premesti poziv.

2

Unesite ime uređaja ili možete odabrati sa liste nedavnih uređaja sa kojima ste se ranije povezali.

3

Kada se PIN prikazuje na uređaju, samo ga unesite u Webex Aplikaciju i odaberite komandu "Premesti".


 

PIN kôd ostaje važeći 5 minuta nakon prvog prikaza. Dakle, ako uspostavite uspešnu vezu, neće vam biti zatražen PIN u dodatnim pokušajima u tom periodu od 5 minuta.

Da biste vratili poziv u aplikaciju, izaberite , a zatim izaberite stavku Premesti poziv