Din administratör kan konfigurera enheter i ditt nätverk på olika sätt. Du kan ha lokala enheter eller molnenheter. Dessa enheter kan se likadana ut, men du kan använda enheterna på olika sätt.

För lokala och molnbaserade enheter kan du, efter att du har aktiverat ultraljud, ansluta till enheten automatiskt så snart du går in i samma rum och flyttar ditt samtal till Webex-enheten.

Mer information finns i Välj en Webex-enhet att använda med Webex-appen.

Se till att du har ultraljud och anslut automatiskt alternativ aktiverade i dina inställningar i din Webex-app. Flytta sedan till en plats nära en Webex-enhet under samtalet. När du är ansluten till enheten väljer duoch välj sedan Flytta samtal.

När du har flyttat ett samtal till en Webex-enhet kan du fortfarande använda appen som en fjärrkontroll för att stänga av ditt ljud, justera samtalsvolymen eller avsluta samtalet.

Din administratör kan konfigurera enheter i ditt nätverk på olika sätt. Du kan ha lokala enheter eller molnenheter. Dessa enheter kan se likadana ut, men du kan använda enheterna på olika sätt.

För molnenheter kan du automatiskt ansluta med hjälp av ultraljud och flytta ditt samtal till Webex-enheten.

Mer information finns i Välj en Webex-enhet att använda med Webex-appen.

Se till att du har alternativet ultraljud och anslut automatiskt aktiverade i dina inställningar i din Webex-app. Flytta sedan till en plats nära en Webex-enhet under samtalet. När du är ansluten till enheten väljer duoch välj sedan Flytta samtal.

När du har flyttat ett samtal till en Webex-enhet kan du fortfarande använda appen som en fjärrkontroll för att stänga av ditt ljud, justera samtalsvolymen eller avsluta samtalet.

Du måste ansluta manuellt till enheten innan du flyttar samtalet eftersom Webex-appen för webben inte automatiskt ansluter till enheter.

1

Under ett samtal flyttar du till en plats nära en Webex-rums- eller skrivbordsenhet eller Webex Board, väljoch välj sedan Flytta samtal.

2

Ange enhetens namn eller så kan du välja från en lista över de senaste enheterna som du har anslutit till tidigare.

3

När PIN-koden visas på enheten anger du den i Webex-appen och väljer Flytta.


 

PIN-koden gäller i fem minuter efter att den visas. Om din anslutning upprättas blir du därför inte ombedd att använda PIN-koden vid ytterligare försök inom denna femminutersperiod.

För att flytta samtalet tillbaka till din app väljer du och sedan Flytta samtal