Administrator może konfigurować urządzenia w sieci na różne sposoby. Możesz mieć urządzenia lokalne lub urządzenia w chmurze. Te urządzenia mogą wyglądać tak samo, ale możesz używać urządzeń na różne sposoby.

W przypadku urządzeń lokalnych i w chmurze, po włączeniu ultradźwięków, możesz automatycznie połączyć się z urządzeniem, gdy tylko wejdziesz do tego samego pokoju i przeniesiesz połączenie do urządzenia Webex.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybierz urządzenie Webex, którego chcesz używać w aplikacji Webex.

Upewnij się, że w ustawieniach aplikacji Webex włączono opcje ultradźwiękowe i automatycznego łączenia. Następnie podczas połączenia przejdź do lokalizacji w pobliżu urządzenia Webex. Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wybierza następnie wybierz opcję Przenieś połączenie.

Po przeniesieniu połączenia na urządzenie Webex nadal możesz używać aplikacji jako pilota do wyciszenia, dostosowania głośności połączenia lub zakończenia połączenia.

Administrator może konfigurować urządzenia w sieci na różne sposoby. Możesz mieć urządzenia lokalne lub urządzenia w chmurze. Te urządzenia mogą wyglądać tak samo, ale możesz używać urządzeń na różne sposoby.

W przypadku urządzeń w chmurze możesz automatycznie połączyć się za pomocą ultradźwięków i przenieść połączenie do urządzenia Webex.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wybierz urządzenie Webex, którego chcesz używać w aplikacji Webex.

Upewnij się, że w ustawieniach aplikacji Webex włączono opcje ultradźwiękowe i automatycznego łączenia. Następnie podczas połączenia przejdź do lokalizacji w pobliżu urządzenia Webex. Po nawiązaniu połączenia z urządzeniem wybierza następnie wybierz opcję Przenieś połączenie.

Po przeniesieniu połączenia na urządzenie Webex nadal możesz używać aplikacji jako pilota do wyciszenia, dostosowania głośności połączenia lub zakończenia połączenia.

Przed przeniesieniem połączenia musisz ręcznie połączyć się z urządzeniem, ponieważ aplikacja Webex dla sieci Web nie łączy się automatycznie z urządzeniami.

1

Podczas połączenia przejdź do lokalizacji w pobliżu pokoju Webex lub urządzenia biurkowego lub tablicy Webex Board, wybierz, a następnie wybierz opcję Przenieś połączenie.

2

Wprowadź nazwę urządzenia lub wybierz z listy ostatnio używanych urządzeń.

3

Gdy kod PIN jest wyświetlany na urządzeniu, po prostu wprowadź go w aplikacji Webex i wybierz opcję Przenieś.


 

Kod PIN pozostaje ważny przez 5 minut po pierwszym wyświetleniu. Tak więc, jeśli nadasz pomyślne połączenie, nie zostaniesz poproszony o podanie kodu PIN w żadnych dodatkowych próbach w ciągu tych 5 minut.

Aby przenieść połączenie z powrotem do aplikacji, wybierz pozycję , a następnie wybierz pozycję Przenieś połączenie