Før du starter

Partnere må sende inn en Webex-overføring til SAAS-livrente be til Cisco Transfer Review-teamet før du kan overføre et Webex-nettsted til SAAS Annuity. Forespørsler sendes ideelt sett 30 dager før starten av den planlagte overføringen.

1

Merk av i boksen hvis du har en overføringskode for å overføre et eksisterende Webex-nettsted. Skriv inn overføringskoden du mottok fra Cisco Transfer Review-teamet, legg til nettstedsnavnet og klikk på Neste .

Hvis det er mer enn ett nettsted som skal overføres, må du bare legge til ett, og resten blir automatisk inkludert.

2

Se gjennom listen over nettsteder, legg til nye nettsteder med tidssoner om nødvendig, og klikk Neste .

3

Distribuer alle lisensene på tvers av nettstedene i organisasjonen, og klikk på Neste .

Alle lisensene må distribueres før Neste -knappen er aktivert. Systemet registrerer ikke tjenestene som allerede er tilordnet på nettstedene du overfører. Bekreft at tjenestene som vises, samsvarer med gjeldende tjenester. Hvis noe virker feil, kan du kontakte din Cisco-kontorepresentant eller Cisco-støtte.

4

Bekreft informasjonen for å konfigurere Webex-nettstedene, og klikk på Neste .