Predtým ako začneš

Partneri musia predložiť a Webex Migrácia na SAAS Anuity požiadajte tím Cisco Transfer Review predtým, ako budete môcť preniesť webovú stránku Webex do SAAS Annuity. Žiadosti sa podávajú ideálne 30 dní pred začiatkom plánovanej migrácie.

1

Začiarknite políčko, ak máte kód prenosu na prenos existujúcej stránky Webex. Zadajte kód prenosu, ktorý ste dostali od tímu Cisco Transfer Review, pridajte názov lokality a kliknite Ďalšie.

Ak chcete preniesť viac ako jednu lokalitu, musíte pridať iba jednu a ostatné sa automaticky zahrnú.

2

Skontrolujte zoznam lokalít, v prípade potreby pridajte nové lokality s časovými pásmami a kliknite Ďalšie.

3

Rozdeľte všetky licencie medzi lokality v organizácii a kliknite Ďalšie.

Všetky licencie musia byť distribuované pred Ďalšie tlačidlo je aktivované. Systém nezistí služby, ktoré sú už priradené na stránkach, ktoré prenášate. Potvrďte, že zobrazené služby zodpovedajú aktuálnym službám. Ak sa vám zdá, že niečo nefunguje, kontaktujte svojho zástupcu účtu Cisco alebo podporu spoločnosti Cisco.

4

Potvrďte informácie na nastavenie stránok Webex a kliknite Ďalšie.