Preden začneš

Partnerji morajo predložiti a Migracija Webex na rento SAAS zahtevajte skupino za pregled prenosa Cisco, preden lahko prenesete spletno mesto Webex na SAAS Annuity. Zahteve je idealno oddati 30 dni pred začetkom načrtovane selitve.

1

Potrdite polje, če imate kodo za prenos za prenos obstoječega spletnega mesta Webex. Vnesite kodo za prenos, ki ste jo prejeli od skupine za pregled prenosov Cisco, dodajte ime mesta in kliknite Naslednji.

Če je za prenos več kot eno spletno mesto, morate dodati samo eno, ostala pa so samodejno vključena.

2

Preglejte seznam spletnih mest, po potrebi dodajte nova spletna mesta s časovnimi pasovi in kliknite Naslednji.

3

Razdelite vse licence po mestih v organizaciji in kliknite Naslednji.

Vse licence morajo biti razdeljene pred Naslednji gumb je omogočen. Sistem ne zazna storitev, ki so že dodeljene na mestih, ki jih prenašate. Potrdite, da se prikazane storitve ujemajo s trenutnimi storitvami. Če se kar koli zdi nepravilno, se obrnite na svojega predstavnika za račun Cisco ali podporo Cisco.

4

Potrdite informacije za nastavitev spletnih mest Webex in kliknite Naslednji.