Pre nego što počnete

Partneri moraju da podnesu zahtev Webex migracije na SAAS anuitet u Cisco tim za pregled prenosa pre nego što budete mogli da prenesete Webex sajt na SAAS anuitet. Zahtevi se idealno šalju 30 dana pre početka planirane migracije.

1

Označite polje ako imate kôd za prenos postojećeg Webex sajt. Unesite kôd za prenos koji ste dobili od Cisco pregleda prenosa, dodajte ime lokacije i kliknite na "Dalje ".

Ako postoji više lokacija za prenos, samo morate da dodate jednu, a ostale su automatski uključene.

2

Pregledajte listu lokacija, dodajte nove lokacije sa vremenskim zonama po potrebi i kliknite na "Dalje ".

3

Distribuirajte sve licence na svim lokacijama u organizaciji i kliknite na "Dalje ".

Sve licence moraju da se distribuiraju pre nego što se omogući dugme "Dalje". Sistem ne otkriva usluge koje su već dodeljene na lokacijama koje prenosite. Potvrdite da se prikazane usluge podudaraju sa trenutnim uslugama. Ako nešto nije u redu, obratite se Cisco predstavniku naloga ili Cisco podrška.

4

Potvrdite informacije da biste podesili Webex lokacije i kliknite na "Dalje ".