Innan du börjar

Partners måste skicka in ett Webex Migration till SAAS livränta begäran till Cisco Transfer Review-teamet innan du kan överföra en Webex-plats till SAAS Livränta. Begäranden skickas helst 30 dagar innan den planerade migreringen startar.

1

Markera rutan om du har en överföringskod för att överföra en befintlig Webex-plats. Ange överföringskoden som du fick från Cisco Transfer Review-teamet, lägg till webbplatsnamnet och klicka på Nästa .

Om det finns fler än en webbplats att överföra behöver du bara lägga till en och resten inkluderas automatiskt.

2

Granska listan med webbplatser, lägg till nya webbplatser med tidszoner vid behov, och klicka på Nästa.

3

Fördela alla licenser över webbplatserna i organisationen, och klicka på Nästa.

Alla licenser måste fördelas innan knappen Nästa aktiveras. Systemet identifierar inte de tjänster som redan är tilldelade på de webbplatser som du överför. Kontrollera att tjänsterna som visas matchar de aktuella tjänsterna. Om något verkar störande kontaktar du din Cisco -kontorepresentant eller Cisco-support.

4

Bekräfta informationen för att konfigurera Webex-webbplatserna och klicka på Nästa .