Cisco Webex Meetings-appkommandoer for Microsoft Teams

Kommandoer for privat chat med Webex Meetings-appen

Bruk disse kommandoene med Webex Meetings-appen.

Kommando

Beskrivelse

site [standard URL-adresse til Webex-nettstedet]

Eksempel: site mysite.webex.com

Angir Webex-nettstedets URL-adresse for ditt standard Webex-nettsted. Når du deler en møtekobling, brukes din standard URL-adresse til Webex-nettstedet.

site reset

Fjerner standard URL-adresse til Webex-nettstedet.

hjelp

Viser de tilgjengelige kommandoene for Webex Meetings-appen.

Bruk disse kommandoene i teamkanaler der Webex Meetings-appen er installert:


Hvis du vil kontrollere om Webex Meetings-appen er installert for et team, kan du se Legge til eller oppdatere Cisco Webex Meetings-appen for et team.

Kommando

Beskrivelse

@Cisco Webex Meetings site

Viser teamets Webex-nettsted.

@Cisco Webex Meetings site [teamets URL-adresse til Webex-nettstedet]

Eksempel: @Cisco Webex Meetings site teamsite.webex.com

Angir URL-adressen til Webex-nettstedet for teamet.

Når du kan endre Webex-nettstedet, endres nettstedet for alle teammedlemmer.

@Cisco Webex Meetings site reset

Fjerner teamets URL-adresse til Webex-nettstedet.

@Cisco Webex Meetings

Deler en Bli med-knapp og viser møtekoblingen for møtet i ditt personlige Webex-rom.

Hvis du ikke har et personlig Webex-rom, deler kommandoen en Bli med-knapp og viser møtekoblingen for et Webex-møte.

@Cisco Webex Meetings join [verts-ID for personlig Webex-rom]

Deler en Bli med-knapp og viser en møtekobling for møtet i det personlige Webex-rommet som er knyttet til den angitte verts-ID-en for det personlige rommet, enten ditt eller en annen verts.

@Cisco Webex Meetings [meeting_number]

Deler en Bli med-knapp og viser en møtekobling for et planlagt Webex-møte med det angitte møtenummeret.

@Cisco Webex Meetings help

Viser alle kommandoene som er tilgjengelige for Webex Meetings-appen.

@Cisco Webex Meetings learn more

Viser en kobling til denne hjelpeartikkelen.

Planlegg og administrer møter

1

Gjør én av følgende

 • Velg Webex-fanen i en kanal, hvis du ønsker å planlegge et kanalmøte som er åpent og synlig for alle teammedlemmer. Møtevarsler sendes til kanalen.
 • Velg Webex-fanen i en privat chat med Cisco Webex Meetings-boten hvis du vil planlegge et privat møte som er synlig kun for de du inviterer.
 • Velg Webex-fanen fra Cisco Webex Meetings-boten i panelet til venstre hvis du ønsker å planlegge et møte kun med de personene du inviterer. Møtevarsler vises ikke i en kanal.
2

Velg Planlegg.

3

Under Møtetype velger du om du vil planlegge et Webex-møte eller et Webex-møte i personlig rom.

Planlegge et møte
4

Skriv inn møteemnet og passordet, og velg deretter dato, klokkeslett og tidssone for møtet. Passordet er kun tilgjengelig for Webex-møter.

5

Kryss av i avkrysningsboksen for Gjentagelse hvis du vil at møtet skal gjentas. Velg hvor ofte (Daglig, Ukentlig, Månedlig, Årlig) møtet skal gjentas, og velg deretter alternativer for hyppigheten.

6

Ved siden av Deltakere skriver du inn e-postadressene til de du ønsker å invitere.

Hvis du planlegger møtet i en kanal, inviteres alle kanalmedlemmer automatisk. Du kan legge til flere gjester ved å skrive inn e-postadressene deres ved siden av Flere deltakere.

7

Velg Planlegg.

Du kan vise kommende møter i møtelisten. Hvis du har en Microsoft 365-konto, viser møtelisten møter som er planlagt fra Microsoft Outlook-kalenderen. Hvis du har en hybrid eller lokal Microsoft Exchange-konto, viser møtelisten møter som er planlagt på Webex-nettstedet ditt.

Hvis du bruker en lokal Microsoft Exchange-konto, kan du ikke planlegge møter fra møtelisten.

1

Velg Webex-fanen i Microsoft Teams.

Du ser først møtelisten i listevisning , som viser en konsolidert liste over kommende møter for de neste dagene.

Hvis du ser en pilsirkel ved siden av møtet, betyr det at møtet er et periodisk møte.

Hvis du ser et kalenderikon ved siden av møtet, betyr det at møtet ble planlagt i denne kanalen.

2

Hvis du vil se møtene i sanntid for én enkelt dag, velger du Dagsvisning .

Dagsvisning
Du kan redigere eller avlyse et møte du har planlagt.

1

Velg Webex-fanen i Microsoft Teams.

2

Finn møtet under Kommende møter. Velg … Flere alternativer ved siden av møtenavnet, og velg ett av følgende:

 • Hvis du vil redigere, velger du Rediger møteRediger.

 • Hvis du vil avbryte, velger du SlettSlett.

3

Hvis det er et periodisk møte, velger du om du bare vil redigere eller slette dette møtet eller hele serien, og deretter velger du OK.

 • Hvis du vil redigere, redigerer du møteinformasjonen etter behov og velger Lagre.

 • Klikk på OK for å bekrefte.

Starte og bli med i møter

Det finnes to typer møter du kan starte.

 • Hurtigmøter – bruk dette når du ikke har planlagt et møte, men du trenger et møte med en gang.

 • Planlagte Webex-møter – brukes til møter du planlegger på forhånd.

1

Gjør én av følgende

 • Velg Webex-fanen i en kanal hvis du vil starte et kanalmøte som er åpent og synlig for et teammedlem. Møtevarsler sendes til kanalen.
 • Velg Webex-fanen i en privat chat med Cisco Webex Meetings-appen hvis du vil starte et privat møte som bare er synlig for personene du inviterer.
 • Velg Webex-fanen fra Cisco Webex Meetings-roboten hvis du bare vil starte et møte med personene du inviterer. Møtevarsler vises ikke i en kanal.
2

Starte et hurtigmøte:

 1. Velg Start møte.

  Start møte-knapp

  Møtet åpnes i et nytt nettleservindu. Velg Start møte.

3

Starte et Webex-møte som du har planlagt tidligere:

 1. Finn møtet ditt i listen over møter under Kommende møter.

  Kommende møter
 2. Velg Start.

  Start-knappen er synlig når det er på tide å starte møtet.

Du kan sende møtepåminnelser fra og med 15 minutter før møtets starttidspunkt.

Klikk på … Flere alternativer ved siden av møtet, og klikk deretter på Send påminnelse.

Flere alternativer-meny

Det vises en påminnelse i kanalen der du planla møtet. Den inneholder møtedetaljene og en kobling som deltakerne kan klikke på for å bli med. Som vert kan du også starte møtet fra denne påminnelsen.

1

Velg Webex-fanen i Microsoft Teams.

2

Gjør én av følgende:

 • Hvis du vil bli med i et møte fra møtelisten, må du finne møtet under Kommende møter og deretter velge Bli med ved siden av møtet.

  Bli med-knappen vises når det er på tide å bli med i møtet.

  Bli med-knappen vises ved siden av møtenavnet
 • Hvis du vil bli med i et møte ved å angi møtenummeret, angir du det 9-sifrede møtenummeret i tekstboksen under Bli med i et møte.
  Tekstfelt for Bli med i møte

  Du finner det nisifrede møtenummeret i e-postinvitasjonen.

 • Hvis du vil bli med i et møte i en annen persons personlige rom, angir du personens ID for personlig rom i tekstboksen under Bli med i et møte.

  Du kan finne vertens ID for personlig rom i URL-adressen for personlig rom. Hvis URL-adressen for personlig rom for eksempel er company.webex.com/meet/csinu, er vertens ID for personlig rom csinu.

  Du kan bare bli med i et personlig rom på Webex-nettstedet som er angitt som teamnettsted.

 • Hvis du vil bli med i et møte i et personlig rom som du nylig har blitt med i, velger du det personlige rommet under Nylige personlige rom.
  Bli med i et møte

Hvis du vet møtenummeret til Webex-møtet du vil starte eller bli med i, kan du bruke kommandoboksen til å starte eller bli med i et Webex-møte.

1

Angi @Cisco Webex Meetings i kommandoboksen øverst i Microsoft Teams.

Kommandoboksen
2

Velg @Cisco Webex Meetings fra søkeresultatene.

Cisco Webex Meetings-kommando
3

Angi møtenummeret i kommandoboksen.

Angi møtenummeret
4

Velg Del møtekobling.

Del møtekobling
5

Velg Bli med for å starte eller bli med i møtet.

Bli med-knapp
Webex-møtet åpnes i et nytt nettleservindu.

Du kan bruke meldingstillegget for Cisco Webex Meetings i en kanalsamtale, gruppechat eller privat chat til å starte et møte i ditt personlige rom eller et planlagt Webex-møte. Ditt personlige rom brukes som standard for alle møter du starter. Hvis du ikke har et personlig rom, blir det planlagt et hurtigmøte i stedet.


Vi anbefaler at du angir Webex-nettstedet ditt i en privat chat med Webex-boten for å få den beste opplevelsen. Hvis du ikke angir nettstedet ditt, vil tillegget velge ett automatisk basert på e-postadressen din for Microsoft Teams.

1

I samtale- eller chattemeldingen velger du Cisco Webex MeetingsWebex Meetings-ikon på linjen for meldingstillegg.

Meldingstillegg for Cisco Webex Meetings
2

Angi møteemnet, og klikk deretter på Send.

Tekstfelt for møteemne

Møteinformasjonen legges til i samtale- eller chattemeldingen. Du kan starte møtet, og andre kan bli med i møtet ved å velge Bli med.

Webex Meeting-kort

Spill av og del opptak


Du kan bare dele opptak til kanaler, men før du kan dele, må du legge til Webex-fanen i kanalen.

Når et møte registreres i skyen, sendes et opptaksvarsel etter at møtet avsluttes. Opptaksvarselet inkluderer møteemnet, dato, klokkeslett, varighet og en Spill av opptak-knapp.

Opptaksvarsler for kanalmøter sendes til kanalen. Alle teammedlemmer kan se varselet og spille av opptaket.

Opptaksvarsler for private møter sendes til den private chatten med Cisco Webex Meetings-appen. Verten kan vise varselet og spille av opptaket.

Du kan se en liste over opptakene dine fra alle Webex-nettstedene dine til høyre for Webex-fanen. Listen inneholder opptak fra de siste 10 dagene. Du kan velge og spille av opptak fra listen.

Opptaksliste

1

Gjør ett av følgende for å spille av et opptak:

 • Velg Spill av opptak i opptaksvarselet når det vises i kanalen eller i en privat chat.
 • Gå til Webex-fanen i Microsoft Teams, og velg Opptak. Velg tittelen på opptaket du vil spille av.
Opptaket åpnes i et nytt nettleservindu.
2

Dele et opptak:

 1. Gå til Webex-fanen i kanalen du skal dele det i.

 2. Klikk på Del-knappen til høyre for opptaksinformasjonen, og klikk deretter på Del for å bekrefte.

Opptaket deles i samtaleloggen for kanalen.