Microsoft Teams için Cisco Webex Meetings Uygulaması Komutları

Webex Meetings Uygulaması ile Özel Sohbet için Komutlar

Bu komutları sesli Webex Meetings kullanın.

Komut

Açıklama

site [varsayılan Webex site URL'si]

Örnek: site mysite.webex.com

Varsayılan site Webex siteniz için site URL'Webex ayarlar. Bir toplantı bağlantısı paylaşırken, varsayılan toplantı Webex site URL'niz kullanılır.

site sıfırlama

Varsayılan site URL'Webex kaldırır.

help

Webex Meetings uygulaması için kullanılabilen komutları gösterir.

Bu komutları, uygulamanın yüklü olduğu Webex Meetings kullanın:


Bir ekibin yüklü yazılım Webex Meetings kontrol etmek için bkz. Bir Ekip için Uygulama Cisco Webex Meetings Güncelleme .

Komut

Açıklama

@Cisco Webex Meetings site

Ekibin siteyi Webex gösterir.

@Cisco Webex Meetings site [ekip Webex URL'si]

Örnek: @Cisco Webex Meetings site teamsite.webex.com

Ekibiniz için Webex sitesinin URL’sini ayarlar.

WebEx sitesini değiştirebileceğiniz zaman site tüm ekip üyeleri için değişir.

@Cisco Webex Meetings site reset

Ekibin site URL'sini Webex kaldırır.

@Cisco Webex Meetings

Katıl düğmesini paylaşır ve Webex Kişisel Toplantı Odası toplantınız için toplantı bağlantısı gösterir.

WebEx kişisel Toplantı odanız yoksa, komut bir katıl düğmesini paylaşır ve WebEx toplantısının toplantı bağlantısını gösterir.

@Cisco Webex Meetings katıl [Webex Odası ana bilgisayar kimliği]

Katıl düğmesi paylaşır ve belirtilen Kişisel Toplantı Odası toplantı sahibi kimliğiyle (sizinki veya başka bir toplantı sahibininki) ilişkili Webex Kişisel Toplantı Odası toplantısı için toplantı bağlantısı gösterir.

@Cisco Webex Meetings [meeting_number]

Katıl düğmesini paylaşır ve belirtilen toplantı numarasıyla planlanan Webex toplantısı için toplantı bağlantısını gösterir.

@Cisco Webex Meetings help

Webex Meetings uygulaması için kullanılabilen tüm komutları listeler.

@Cisco Webex Meetings learn more

Bu Yardım makalesinin bağlantısını gösterir.

Toplantıları Planlama ve Yönetme

1

Bunlardan birini yapın

 • Tüm ekip Webex açık ve görünür olan bir kanal toplantısı planlamak için bir kanalda Takvim Sekmesi'ne tıklayın. Toplantı bildirimleri kanala gönderilecektir.
 • Yalnızca Webex kişiler tarafından görülebilecek özel bir toplantı planlamak Cisco Webex Meetings bot ile yapılan özel sohbette Toplantı Planla sekmesini seçin.
 • Yalnızca Webex kişilere toplantı planlamak Cisco Webex Meetings panelde yer alan Planla bot sekmesinden Toplantı Planla'yı seçin. Toplantı bildirimleri kanalda görünmez.
2

Planla’yı seçin.

3

Toplantı türü için , bir kişisel toplantımı, yoksa Webex Toplantı Odası toplantısı Webexseçin.

Bir toplantı planlayın
4

Toplantının konu başlığı ve parolasını girin ve ardından toplantının tarih, saat ve saat dilimini seçin. Yalnızca toplantılarda Webex kullanılabilir.

5

Toplantının tekrarlamasını istiyorsanız Tekrar onay kutusunu işaretleyin. Toplantının tekrarlama sıklığını (Günlük, Haftalık, Aylık, Yıllık) seçip sıklık seçeneklerini belirleyin.

6

Katılımcılar seçeneğininyanında, davet etmek istediğiniz kişilerin e-posta adreslerini girin.

Toplantıyı bir kanalda planıyorsanız tüm kanal üyeleri otomatik olarak davet edilir. Ek Katılımcılar seçeneğinin yanına e-posta adreslerini girerek daha fazla konukebilirsiniz.

7

Planla’yı seçin.

Yaklaşan toplantılarınızı toplantı listesinde görüntüebilirsiniz. Microsoft 365 hesabınız varsa toplantı listesinde Microsoft Outlook takviminden planlanan toplantılar görünür. Karma veya şirket içi Microsoft Exchange hesabınız varsa toplantı listesinde toplantı listesi, şirket içi siteniz üzerinde planlanan Webex gösterir.

Şirket içi Microsoft Exchange hesabı kullanıyorsanız toplantılar listesinden toplantı planlayasınız.

1

Microsoft Teams'de Webex sekmesini seçin.

İlk olarak, sonraki birkaç gün için yaklaşan toplantılarınızı konsolide birleştirilmiş bir liste gösteren liste görünümünde toplantı listesini görünür.

Toplantının yanında ok dairesi görüyorsanız toplantının tekrar eden bir toplantı olduğu anlamına gelir.

Toplantının yanında bir takvim simgesi görüyorsanız bu toplantının bu kanalda planlandığı anlamına gelir.

2

Tek bir gün için gerçek zamanlı toplantılarınızı görmek için gün görünümü öğesini seçin .

Gün görünümü
Planlanmış bir toplantıyı düzenleyebilir veya iptal edebilirsiniz.

1

Microsoft Teams'de Webex sekmesini seçin.

2

Gelecek Toplantılar altındatoplantıyı bulun. seçeneğini ... Toplantı adının yanındaki diğer seçenekler ve şunlardan birini seçin:

 • Düzenlemek için Düzenle'yi Toplantıyı düzenlemeseçin.

 • İptal etmek için Sil öğesini Silseçin.

3

Tekrar eden bir toplantısa yalnızca bu toplantıyı mı yoksa tüm seriyi mi düzenlemek, yoksa silmek mi istediğinizi seçin ve Tamam seçeneğini seçin.

 • Düzenlemek için toplantı bilgilerini gerektiğinde düzenleyin ve Kaydet'i seçin.

 • İptal etmek için onaylamak için Tamam'a tıklayın.

Toplantılar Başlatma ve Toplantılara Katılma

Başlat İki tür toplantı başlat vardır.

 • Anlık toplantılar—Bir toplantı planlandığı zaman, ancak hemen toplantınız olduğunda kullanın.

 • Planlanmış Webex-Önceden planlayın toplantılar için kullanın.

1

Bunlardan birini yapın

 • Tüm ekip Webex açık ve görünür olan bir kanal toplantısı başlatmak için bir kanalda Başlat sekmesini seçin. Toplantı bildirimleri kanala gönderilecektir.
 • Yalnızca Webex kişiler tarafından görülebilecek özel bir toplantı başlatmak Cisco Webex Meetings, toplantı uygulamasıyla yapılan özel sohbette Başlat sekmesini seçin.
 • Yalnızca Webex kişileriyle bir toplantı Cisco Webex Meetings bot'tan Geri Arama sekmesini seçin. Toplantı bildirimleri kanalda görünmez.
2

Anlık toplantı başlatmak için:

 1. Toplantıyı Başlat'ı seçin.

  Toplantıyı başlat düğmesi

  Toplantı yeni bir tarayıcı penceresinde açılır. Toplantıyı Başlat'ı seçin.

3

Daha önce planladığınız bir Webex toplantısını başlatmak için:

 1. Gelecek Toplantılar'ın altındaki toplantı listesinde toplantıyı bulun.

  Gelecek toplantılar
 2. Başlat'ı seçin.

  Başlat düğmesi, toplantıyı başlatma zamanı geldiğinde görünür.

Toplantı başlangıç saatinize 15 dakika öncesinden itibaren toplantı hatırlatıcıları gönderebilirsiniz.

Tıklatın... Toplantının yanındaki diğer seçenekler ve ardından Anımsatıcı gönder seçeneğinetıklayın.

Diğer seçenek menüsü

Toplantıyı planlandığı kanalda bir hatırlatıcı görünür. Toplantı ayrıntılarını ve katılımcıların tıklayarak katılabilirsiniz bir bağlantıyı içerir. Ayrıca toplantı sahibi olarak toplantıyı bu anımsatıcıdan da başlatebilirsiniz.

1

Microsoft Teams'de Webex sekmesini seçin.

2

Şunlara dikkat edin:

 • Toplantı listesinden bir toplantıya katılmak için Gelecek Toplantılar seçeneğinin altında toplantıyı bulupyanındaki Katıl seçeneğini seçin.

  Katıl düğmesi, toplantıya katılma zamanı geldiğinde görünür.

  Katıl düğmesi, toplantı adının yanında görünür
 • Toplantı numarasını girerek toplantıya katılmak toplantı numarası altındaki metin kutusuna 9 haneli toplantı numarası girin.
  Toplantıya katılma metin alanı

  9 haneli toplantı numarasını e-posta davetinizde bulabilirsiniz.

 • Başka birinin Kişisel Toplantı Odası'ndaki bir toplantıya katılmak için Bir Toplantıya Katıl'ın altındaki metin kutusuna söz konusu kişinin Kişisel Toplantı Odası kimliğini girin.

  Toplantı sahibinin Kişisel Toplantı Odası kimliğini, Kişisel Toplantı Odası URL'sinde bulabilirsiniz. Örneğin, Kişisel Oda URL'sicsinu company.webex.com/meet/ise, ana odanın Kişisel Oda kimliği csinu'dır.

  Yalnızca ekip sitesi olarak ayarlanmış bir Webex Kişisel Oda'ya katılabilirsiniz.

 • Kısa bir süre önce katıldığınız bir Kişisel Toplantı Odası'ndaki toplantıya katılmak için Yakın Zamandaki Kişisel Toplantı Odaları'nın altında Kişisel Toplantı Odası'nı seçin.
  Bir Toplantıya Katılma

Başlatmak veya toplantı numarası istediğiniz Webex toplantının en iyi şekilde olduğunu biliyorsanız, toplantı başlatmak veya toplantıya katılmak için komut Webex kullanabilirsiniz.

1

Microsoft Cisco Webex Meetings üst kısmındaki komut kutusuna @Cisco Webex Meetings yazın.

Komut kutusu
2

Arama sonuçlarından Cisco Webex Meetings @Cisco Webex Meetings öğesini seçin.

Cisco Webex Meetings komutu
3

Komut toplantı numarası genel bilgileri girin.

Geri toplantı numarası
4

Paylaş toplantı bağlantısı öğesiniseçin.

Toplantı bağlantısını paylaş
5

Toplantıyı başlatmak veya toplantıya katılmak için Katıl'ı seçin.

Katıl düğmesi
Toplantı Webex, yeni bir tarayıcı penceresinde açılır.

Kişisel Toplantı Oda Cisco Webex Meetings planlanmış bir toplantı başlatmak için kanal sohbeti, grup sohbeti veya özel sohbette mesajlaşma uzantısını Webex edebilirsiniz. Kişisel Toplantı Odanız, varsayılan olarak başlatan tüm toplantılar için kullanılır. Kişisel Toplantı Odanız yoksa bunun yerine anlık toplantı planlandı.


En iyi deneyim için kullanıcı sitenizi Webex bot ile özel bir sohbette ayarlamanızı Webex. Sitenizi ayarlasanız da uzantı, Microsoft Teams e-posta adresinize göre otomatik olarak bir uzantı seçer.

1

Konuşma veya konuşma sohbet mesajı, mesajlaşma Cisco Webex MeetingsWebex Meetings simgesi çubuğundan Geri Arama'ya seçin.

Cisco Webex Meetings uzantısını kullandı
2

Toplantı konusunu girin ve ardından Gönder öğesini tıklatın.

Toplantı konu başlığı metin alanı

Toplantı bilgileri, konuşmaya veya toplantıya eklenir sohbet mesajı. Toplantıyı başlatabilirsiniz ve diğer kişi Katıl öğesini seçerek toplantıya katılabilir.

Webex Meeting kartı

Kayıtları Oynatma ve Paylaşma


Kayıtları yalnızca kanallarda paylaşabilirsiniz, ancak paylaşımdan önce ekran sekmesini Webex kanala eklemeniz gerekir.

Buluta toplantı kaydedilirse toplantılar sona erdikten sonra kayıt bildirimi gönderilir. Kayıt bildirimi; toplantı konu başlığı, tarih, saat, süre ve Kaydı Oynat düğmesini içerir.

Kanal toplantıları için kayıt bildirimleri kanala gönderilir. Tüm ekip üyeleri bildirimi görünümüne sahiptir ve kaydı oynatabilirsiniz.

Özel toplantılar için kayıt bildirimleri, toplantı uygulamasıyla yapılan özel sohbete Cisco Webex Meetings gönderilir. Ev sahibi bildirimi görüntüp kaydı oynatabilirsiniz.

Kayıtlarınızı tüm sitelerden görebilirsiniz Webex sekmesinin sağ Webex. Liste, son 10 gün boyunca yapılan kayıtları içerir. Listeden kayıtları seçerek oynatabilirsiniz.

Kayıt listesi

1

Bir kaydı oynatmak için şunları yapın:

 • Kanalda veya özel sohbette görüntülendiğinde kayıt bildiriminde Kaydı Oynat öğesini seçin.
 • Microsoft Teams'Webex Seçenekler sekmesine gidin ve Kayıtlar öğesiniseçin. Oynatmak istediğiniz kaydın başlığını seçin.
Kayıt yeni bir tarayıcı penceresinde açılır.
2

Bir kaydı paylaşmak için:

 1. Paylaşmak Webex ekran sekmesine gidin.

 2. Dosyanın sağ üst tarafından paylaş düğmesine kaydetme bilgileri, onaylamak için Paylaş'a tıklayın.

Kayıt, kanal konuşma geçmişinde paylaşılır.