Du kan sette møtedetaljene til privat fra det lokale webgrensesnittet til enheten. Les artikkelen om konfigurasjon av enheten for å få mer informasjon om hvordan du får tilgang til den.

Når nettportalen til enheten åpnes, navigerer du til fanen oppsett, velger innstillinger og velger følgende konfigurasjon:

  • Konfigurasjon > Brukergrensesnitt > Bestillinger synlighetstittel: Velg skjult for å skjule møtetitlene. "Planlagt møte" vil bli vist.