V místním webovém rozhraní můžete nastavit podrobnosti o schůzce jako soukromé. Další informace, jak k nim získat přístup, najdete v článku Konfigurace zařízení.

Po otevření webového portálu zařízení přejděte na kartu Nastavení, vyberte Nastavení a zvolte následující konfiguraci:

  • Configuration > UserInterface > Bookings Visibility Title (Konfigurace > Uživatelské rozhraní > Rezervace/viditelnost/název): pro skrytí názvů schůzek zvolte hidden (skryté). Zobrazí se „Naplánovaná schůzka“ .