Можете да зададете данните за срещата си като „частни“ от локалния уеб интерфейс на устройството. Прочетете статията "Конфигурации на устройства" за повече информация как да получите достъп до нея.

Когато уеб порталът на устройството е отворен, се придвижете до раздела Настройка, изберете Настройки, и изберете следната конфигурация:

  • Конфигурация > Потребителски интерфейс > Заглавие на видимоста при резервиране: Изберете скрито , за да скриете заглавита на срещите.. Ще се покаже "Планирано събрание".