Du kan ange att mötesinformationen ska vara privat enhetens lokala webbgränssnitt . I artikeln Enhetskonfigurationer finns mer information om hur du kommer åt inställningen.

När du har öppnat enhetens webbgränssnitt går du vill fliken Konfiguration, väljer Inställningar och sedan följande konfiguration:

  • Konfiguration > Användargränssnitt > Bokningar Synlighet, rubrik: Välj dold för att dölja mötesrubriker. ”Schemalagt möte” visas.