Detalje sastanka možete postaviti na privatno putem lokalnog web sučelja uređaja. Pročitajte članak o konfiguraciji uređaja za više informacija o tome kako mu pristupiti.

Kada se otvori web-portal uređaja, idite na karticu Postavke, odaberite Postavkei odaberite sljedeću konfiguraciju:

  • Konfiguracija > Korisničko sučelje > Rezervacije Vidljivost Naslov: Odaberite skriveno da biste sakrili naslove sastanaka. Prikazat će se "Zakazani sastanak".